مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

 موضوع
معماري سازماني و معماري سرويس گرا

براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

معماري سازماني رامي توان به جنگلي از مدل هايي تشبيه كرد كه در صورت عدم استفاده از يك

نقشه راهنما ، طي طريق در آن تقريباً غير ممكن است . نقشه راهنماي جنگل مدل هاي معماري ،

چارچوب نام دارد .
چارچوب ، ساختار منطقي براي دسته بندي مسائل معماري ارائه مي كند كه از طريق آن جامعيت

و تعامل پذيري محصولات معماري از يك سو و همسويي فناوري اطلاعات با كسب و كار سازمان از

سوي ديگر ، تضمين مي شود . به اين ترتيب ، چارچوب كليدي ترين مفهوم
در حوزه معماري سازماني محسوب مي شود كه بدون استفاده از آن دستيابي به مزاياي موعود

ناشي از اجراي معماري سازماني ، غير ممكن مي نمايد .
در اين سمينار ابتدا چارچوب هاي معماري سازماني رايج در دنيا شناسايي و معرفي شده اند.
سپس معماري سرويس گرا كه روشي براي سيستم هاي توزيع شده است و عملكرد سيستم

بصورت سرويسهاي مستقل در اختيار كاربران و يا ساير سرويسها قرار مي گيرد بيان شده و

در ادامه اصول و راهكارهاي تجزيه و تحليل سرويس گرايي بيان مي گردد .

مقدمه
باگذشت زمان ، سازمان ها و متناسب با آنها سيستم هاي مرتبط با سازمانها به سرعت گسترده
و پيچيده شده اند . در اثر گسترش سازمان ها ، از نظر ساز و كارها ، سيستم ها ، افراد و فناوري ها ،

پيچيدگي سيستم هاي متناظر با آنها نيز افѧزايش مي يابد . هم اكنون مديريت
سازمان ها مساله اي فراتر از مديريت سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري سازمان بوده
و كليه مولفه هاي تشكيل دهنده يك سازمان را تحت تاثير قѧار ميدهد . توسعه و بهبود چنين
سيستم هاي پيچيده اي مستلزم برنامه ريزي دقيق و سازگار با ماموريت و اهداف سازمان است
و چنين برنامه ريزي نيازمند درك صحيح مولفه هاي اصلي سازمان است . يكي از
راه حل هاي درك بهتر چنين سيستم هايي ، شكستن سيستم به اجزا تشكيل دهنده و لايه بندي
آن است .
معماري سازماني راه حلي مناسب براي اين منظور است و بيان ميد ارد كه چگونه مولفه هاي
يك سازمان مانند فرايندهاي حرفه ، مسئوليت هاي سازماني ، خدمات ، بѧستر پايه و فن آوري
اطلاعات ، چه در سيستم هاي كنوني و چه در سيتسم هاي آتي با يكديگر سازگار شده و يك
سيستم توانمند ، با سازگاري دروني و بروني بالا را متناسب با پيشران هاي سازمان ايجاد
نمايد . معماري سازماني در واقع ابزار تحقق نيازمندي هاست و چنانچه نيازمندي ها متناسب
با ماموريت و اهداف سازمان شناسائي شود ، مي توان معماري سازماني را ايجاد نمود. به
نظر مي رسد روشهاي قديمي جوابگوي نيازهاي در حال رشد كنوني نѧستند و نياز به ايجاد و
بكارگيري روشهايي است كه بوسيله آنها بتوان بر پيچيدگيها بصورت كاراتر و در زماني
كوتاهتر غلبه كرد از سوي ديگر امكان كنار گذاشتن سيستم هاي موجود كه تا به حال مشغول
سرويس دهي به مشتريان بوده اند وجود ندارد و مي بايست سيستم هاي جديد را بصورت
يكپارچه و در كنار همين سيستم هاي فعلي بوجود آورد معماري سرويس گرا با تكيه بر
اصول سرويس گرايي و محاسبات و سرويس هاي توزيع شده بر پايه پروتكلهاي شبكه و
لايه هاي منطقي سرويس بعنوان راه حلي مناسب جهت از ميان برداشتن مشكلات و مسائل مذكور مطرح مي گردد .

تعداد صفحه :۵۱

قيمت : پنج هزار تومان

***

----

پشتيباني سايت :       

****         serderehi@gmail.com


برچسب‌ها: ،
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۱۳:۲۰  توسط مدير  نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]