پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

بازارهاي ايراني غالباً به شكل خطي و در امتداد مهم ترين راه و معبر شهري شكل مي گرفتند . بسياري از بازارها به تدريج ساخته شده و توسعه مي يافتند ، به همين دليل امتداد راسته آنها به پيروي از معابر ، غير مستقيم و ارگانيك بود . شمار اندكي از بازارها كه توسط حاكم يا افراد خيرخواه ساخته مي شدند ، مستقيم طراحي شده بودند . بدين ترتيب عناصر مختلف بازار به صورت طراحي شده يا بدون طراحي و برنامه ريزي شكل مي گرفتند  (سلطان زاده ، 1386: 36) .

عناصر اصلي بازار شامل راسته ، رسته ، دالان ، سرا يا خان ، خان بار ، يا كال انبار ، تيم يا تيمچه و قيصريه است . همچنين عناصر مورد نياز آن قهوه خانه ، شربت خانه ، چايخانه ، خوراك پزخانه ، مسجد و حمام مي باشد (معماريان ، 1382 : 123) .

2-3-1-راسته

راسته ها مسيرهاي اصلي بازارها به صورت موازي و يا متقاطع بودند . از تقاطع دو راسته اصلي بازار ، چهارسو يا چهارسوق به وجود آمده كه معمولاً سر آن را پخ مي كردند . در بعضي شهرها به دلايلي مانند سرماي هوا ، اين مسيرها طولاني تر مي شدند .

در چهارسوق بازار جهت حفظ انتظامات بازار ، مكاني به نام « تخت مير شب » يا  « تخت داروغه » ، به داروغه اختصاص داده مي شد . از چهارسوق هاي معروف بازارهاي ايران مي توان به چهارسوق اصفهان ، چهارسوق تهران ، چهارسوق شيراز ، چهارسوق يزد ، چهارسوق كرمان اشاره نمود . معماريان ، 1382 : 124 ) .

2-3-2-رسته

رسته به معني صنف است و در بخش هاي مختلف راسته اصلي شكل مي گرفته است ؛ مانند رسته ماهي فروشان ، گيوه فروشان و مسگرها . اين عنصر ، محيطي آزاد براي خريدار بوده است . رسته ها معمولاً روبروي هم نبوده و براي جلوگيري از شلوغي ، به صورت چهار راه ساخته نمي شده اند . رسته هايي مثل مسگرها ، به خاطر سر و صداي زياد آن ، دور از مشاغل ديگر شكل مي گرفتند ( پيرنيا ، 1382 : 124) .

2-3-3-دالان

درون دالان بر خلاف رسته ، در كنار جنس هاي مشابه ، جنس هاي مختلف ديگري نيز وجود داشته است . سه دالان ملك در بازار تهران از دالان هاي معروف هستند .

2-3-4-سرا يا خان ( كاروانسراهاي شهري )

سرا يا خان همان تجارت خانه بوده كه نمونه جنس از آنها تحويل گرفته شده و در جاهاي مختلف پخش      مي شد . سراها ، در فضايي بزرگ و در دو طبقه ساخته مي شدند . در طبقه بالاتر دفاتر تجار و در طبقه پايين انبارها و كارگاه هاي توليدي قرار داشت ( پيرنيا ، 1382 : 124) . به طور معمول سراهاي كاروانسراهاي شهري به سبب كاركرد تجاري و عمومي در راسته اصلي و فرعي بازار دايمي و در مواردي در نزديكي دروازه شهر قرار داشتند . شمار كاروانسراهاي هر شهر به صورت مستقيم به فعاليت هاي اقتصادي و تجاري آن شهر وابسته بود . در شهرهاي توليدي – بازرگاني بزرگ مانند اصفهان و تبريز ، تعداد زيادي كاروانسرا در امتداد بازار شهر ساخته شده بود در حالي كه شمار كاروانسراها در شهرهاي كوچك اندك بود ( سلطان زاده ، 1386 : 27 ) . حجره را مي توان مهم ترين فضاي سرا به شمار آورد كه همواره پيرامون حياط و در چهار جبهه آن طراحي و ساخته مي شد . در طراحي محل حجره ها غالباً به جهت هاي اقليمي و جغرافيايي چندان توجه نمي شد ، زيرا در هر سرا متناسب با مساحت زمين ، غالباً بيشترين شمار حجره ها مورد نظر بود . در بعضي از سراها ، يك طبقه زيرزمين براي انبار كردن كالاها وجود داشت . در برخي از آنها نيز فضاهايي براي انبار كردن كالاها در پشت حجره ها در نظر مي گرفتند . در شهرهاي بزرگ تمام يا قسمتي از طبقه فوقاني چند كاروانسرا به عنوان مهمان خانه مورد استفاده قرار مي گرفت ( سلطان زاده ، 1386: 3-4 ) .

 

2-3-5-خان بار يا كال انبار

خان بار ، محل انبار و كار بر روي كالاها بوده است . براي جلوگيري از ورود چهارپايان حامل بار به بازار حتي به وسيله چرخ و گاري ، اجناس از راهي موازي بازار به نام پس كوچه يا پشت كوچه در خان بارها خالي مي شده است .خان بار محوطه بزرگي در پشت سراها بود كه چند كارگاه دستي كوچك مثل كارگاه بسته بندي و انبار و يا عناصر مختلف يك جنس مثل گيوه ، رويه و تخت در آن جمع شده ، پس از آماده سازي به سرا برده مي شد (معماريان ، 1382 : 125) .

2-3-6-تيم و تيمچه

تيم و تيمچه مركز چند تجارت خانه مشابه بود كه آن را سرپوشيده مي كردند . از ميان تيم هاي زيباي ايران بايد از تيم بزرگ قم و يا تيمچه اميني كاشان نام برد ( معماريان ، 1382 : 125) .

2-3-7-قيصريه يا قيصرا

قيصريه به معني سراي دراز است  و محل كار صنعت گران و پيشه وران ظريف كار مانند زرگران ، گوهريان ، سوزن دوزان و بزازان بوده است . قيصريه ها در داشتند و سكوت آن اجازه مي داده است كه كارهاي هنري در آن انجام گيرد . از قيصريه هاي زيبا قيصريه قزوين ، قيصريه ابراهيم خان در كرمان ، قيصريه اصفهان ، قيصريه خان يزد و قيصريه وكيل شيراز مي باشد ( معماريان ، 1382 : 125) .

2-3-8-دكان

دكان ، متناسب با كالايي كه در آن عرضه مي شد ، شكل و ابعاد خاصي داشت . اغلب دكان هايي كه به خرده فروشان ، ريسمان فروشان و داروگران اختصاص داشت در دو طبقه بوده و بالاخانه آن براي آماده سازي كالا يا تنظيم دفتر استفاده مي شد . بعضي بازارها دو طبقه دكان داشتند و دكان هاي بالايي معمولاً به مشاغلي با مراجعه كننده كم اختصاص داشت . اجناس بر روي سكوهايي چيده شده براي فروش به نمايش در مي آمد      ( معماريان ، 1382 : 126) .

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع ارشد معماري : طراحي مجتمع تجاري-تفريحي با رويكرد طبيعت گرايي با تاكيد بر سازواره هاي طبيعي

2-4- انواع بازار

بازارها بر اساس كاركرد ، كالبد و زمان شكل گيري آن به سه دسته كلي تقسيم مي شوند :

2-4-1-بازارها از لحاظ كاركرد

بازارها را از لحاظ كاركردي مي توان به سه گروه شهري ، روستايي و منطقه اي يا بين راهي طبقه بندي كرد :

 • بازارهاي شهري : همه بازارهايي را كه حوزه كاركردي يا خدمات رساني آنها به شهر مربوط مي شده است را بازارهاي شهري مي نامند . بازار به عنوان يك فضاي فعال و پر تحرك بازرگاني-توليدي ، اساساً نهاد و فضايي شهري به شمار مي آيد ، زيرا به سكونتگاهي ، شهر گفته مي شود كه اقتصاد آن متكي به كشاورزي نباشد ؛ بلكه توزيع صنايع دستي و انجام فعاليت هاي خدماتي ، بخشي از فعاليت هاي مهم آن باشد ( سلطان زاده ، 1366:35) .
 • بازارهاي روستايي : اقتصاد خانوارهاي روستايي در گذشته در بيشتر موارد نوعي اقتصاد خودكفا يا نيمه خودكفا بود و در روستاهاي كوچك جز يك يا دو فضاي كوچك تجاري–خدماتي هيچ مركز بازرگاني وجود نداشت . به همين سبب بيشتر روستاها فاقد فضايي به عنوان بازار بودند اما در برخي از روستاهاي كشور به علت ساختار اجتماعي–اقتصادي حاكم بر آن مناطق، بازارهايي در آنها شكل مي گرفت (سلطان زاده ، 1366: 37) .

برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۴۵:۱۹  توسط مدير  نظرات (0)

طبيعت به عنوان كتاب باز آفرينش داراي هدفي غايي است كه به عنوان يك كل نشانه اي براي پي بردن به وجود لايزال الهي مي باشد . از اين رو قرآن به عنوان بالاترين و كاملترين مكتوبه الهي نذد بشر بر توجه و شناخت انسان از طبيعت تاكيد دارد و نحوه مواجهه انسان با طبيعت را تعيين مي كند . آيات « هو انشأكم من الارض » ( جاثيه ، 13 ) بر اين موضوع دلالت دارند كه انسان بايد طبيعت را در اختيار خود گرفته و در راستا و هماهنگي با اصول و قوانين حاكم بر آن حركت كرده و از آن بهره برداري نمايد . انديشمندان اسلامي نيز پيرو همين نگاه به بحث پيرامون طبيعت پرداخته اند و بيان داشته اند كه طبيعت همه چيز را با يك قصد طبيعي حركتمي دهد و قصد و هدف ، رسانيدن موجودات به نيكي و كمال است به شرطي كه موانعيسر راه طبيعت قرار نگيرد (نصر ،1377: 357) . در جدول زير خلاصه نظرات انديشمندان اسلامي درباره طبيعت بيان شده است .

قرآن كريم

 • طبيعت كتاب تكوين الهي است ..........................................................................................نگاه آيه اي به طبيعت

416-359                                                                                                                       ابن سينا

 • اعتقاد به وجود ........................................................................................وجود مطلق ، مبدا هستي طبيعت است

427-352                                                                                                                 ابوريحان بيروني

 • ابوريحان بيروني جهان را حادث مي دانست......................قوانين طبيعت در تاريخ تغييرات فراواني را به خود ديده است

سده 4 هجري                                                                                                                   اخوان الصفا

 • نفس كلي منشا تمام افعال در عالم هستي است .........................طبيعت علت همۀ تغييرات و تبديلات عالم تحت اقمر است

 

سده 7 و 8 هجري                                                                                                           حافظ و مولانا

 • طبيعت گريزي .........................................كمال انساني رسيدن به آزادي و رهايي از قيد و بند طبيعت است

 

سده 11 هجري                                                                                                                    ملاصدرا

 • جسمانيۀ الحدوث و روحانيۀ البقاء .............................................تكامل روحي نمي تواند با فاصله گرفتن از طبيعت فراهم شود

1358-1298                                                                                                              مرتضي مطهري

 • هدفمندي طبيعت و حركت تكاملي آن به غايت..................... استفاده از برهان نظم و برهان هدايت براي بيان نظم طبيعت

1312                                                                                                                      سيد حسين نصر

 • طبيعت واجد ماهيتي قدسي و معنوي است ....................................بشر در طبيعت همان چيزي را مي بيند كه خودش است

1312                                                                                                                 آيت الله جوادي آملي

 • رابطه انسان با طبيعت تسخير است ، نه قسر و قهر .......... هر يك از موجودات خاصيت ويژه خود را دارند و انسان با شناخت آن خاصيت ، آن موجود را تسخير كرده است .

 

جدول3-2-آراء انديشمندان اسلامي و كتاب الله درباره طبيعت (محمود فيض آبادي : 1391 ، 29 )

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع ارشد معماري : طراحي مجتمع تجاري-تفريحي با رويكرد طبيعت گرايي با تاكيد بر سازواره هاي طبيعي


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۴۲:۵۶  توسط مدير  نظرات (0)

با توجه به اهميت توسعه و نگراني حفظ زيست و جلوگيري از نابودي آن همه انسان ها بايد اين را دريابند كه پيشرفت و توسعه لازم است، روندي پايدار داشته باشد و از ثمرات آن نه تنها نسل هاي حاضر بلكه نسل هاي آينده نيز بهره مند شوند(ديرباز، 1380،ص 10). توسعه ي پايدار عبارت است از توسعه اي كه نيازهاي كنوني جهان را تامين كند. بدون آنكه توانايي نسل هاي آتي را در بر آوردن نيازهاي خود به مخاطره افكند و اين كه توسعه ي پايدار رابطه متقابل انسان ها و طبيعت در سراسر جهان است. نكته قابل توجه اين كه توسعه ي پايدار مفهومي شكلي يافته نيست، بلكه فرآينده دگرگوني رابطه ي سيستم هاي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و مراحل آن بيان مي كند(نظرزاده، 1387،ص 3). توسعه پايدار به عنوان مفهومي فراگير، ابعاد متفاوتي شامل: ابعاد اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي دارد. به منظور آنكه توسعه در دراز مدت پايداري خود را حفظ كند وجود تعامل بين چهار بعد ذكر شده ضروري است(شمس السادات زاهدي و همكار، 1385) .

 

3-4-1-3- محيط پايدار

اكوسيستمي كه در محيط جريان دارد شامل روابط بين موجودات زنده، اعم از انسان ها، حيوانات، گياهان، عوامل جوي و...... مي باشد كه از پيدايش هستي تاكنون برقرار است. با گذشت زمان و استفاده بي رويه از سوخت هاي فسيلي و نيز تاثير عواملي چون آلودگي زمين و هوا و آب در اثر توليد گازها و زباله هاي شيميايي و..... اين اكوسيستم دستخوش تغييراتي شده كه نتيجه آن بر هم خوردن نظم موجود در طبيعت و محيط طبيعي است مانند: تغييرات ازون، منقرض شدن نسل بعضي از موجودات دريايي و زميني، پديده گرم شدن جهاني، تخريب زيستگاه هاي طبيعي و آلودگي هوا ...... اين موضوعات باعث مطرح شدن موضوع محيط زيست پايدار شد. با توجه به اينكه زيستن انسان ها اعم از كار، تجارت، سكونت، تحصيل و.... در محيط معماري انجام مي شود و تلاش بشر همواره بهتر زيستن است. بنابراين معماري به عنوان يكي از حوزه هاي پايداري محيط زيست مطرح شد تا از رهگذر توجه به طراح صحيح فضا، امكان هر چه بهتر زيستن بشر و نيل به هدف محيط زيست پايدار نائل گردد(كاظمي، محمد،1381،ص5).

براين اساس مي توان "محيط پايدار انسان ساخت "را اين گونه جمه بندي نمود"يك محيط كالبدي پايدار انساني به ساكنين خود در طول زمان كمينه مشكلات روانشناختي و فيزيكي را وارد مي كند- به طور مثال عدم تناسب فضاها با نيازها، خواست و يا الگوهاي رفتاري كاربران، نياز به تعمير، تعويض و يا نگهداري پر هزينه و....- كمينه ميزان منابع زمين، آب، خاك و سوخت (بسترهاي كلي جهت حل مشكل) را از محيط فراگير خود مي طلبد و در نتيجه كمترين بار محيطي را به محيط خود وارد مي آورد(مزيني،1376).

 

3-4-1-4- معماري پايدار

كاربرد مفاهيم پايداري و توسعه پايدار در معماري مبحثي به نام معماري پايدار را به‌ وجود آورده است.

كه مهم‌ترين سرفصل‌هاي آن را عناوين "معماري اكو - تك"، "معماري و انرژي" و "معماري سبز" تشكيل مي‌دهد.

بهترين مفهوم معماري پايدار اين است كه محيط مصنوع را با توجه به افزايش كيفيت زندگي حال و مرتفع ساختن نيازهاي آيندگان بسازيم(آذربايجاني و همكار،1382). بنابراين تعريف پايداري در معماري اين نيست كه صرفا بناهايي بسازيم كه شرايط اقليمي و مصرف انرژي پاييني داشته باشند بلكه نيازهايي ديگري نيز وجود دارد كه زندگي انسان ها با آن آميخته شده است. با توجه به اين مقوله معماريي را مي توان پايدار ناميد كه به نيازهاي اجتماعي فرهنگي، زيست محيطي و اقتصادي زمان خود پاسخگو باشد.

معماري پايدار - كه در واقع زيرمجموعه طراحي پايدار است - را شايد بتوان يكي از جريان‌هاي مهم معاصر به حساب آورد كه عكس‌العملي منطقي در برابر مسايل و مشكلات عصر صنعت به شمار مي‌رود. براي مثال، 50 درصد از ذخاير سوختي در ساختمان‌ها مصرف مي‌شود كه اين به نوبه خود منجر به بحران‌هاي زيست محيطي شده و خواهد شد. بنابراين، ضرورت ايجاد و توسعه هرچه بيشتر مقوله پايداري در معماري بخوبي قابل مشاهده است(آذربايجاني و همكار،1382).

 

3-4-2- ابعاد پايداري

توسعه پايدار به عنوان مفهومي فراگير، ابعاد متفاوتي شامل: ابعاد اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي دارد.

 

3-4-2-1- پايداري اجتماعي در معماري

به طور كلي آنچه در معماري به عنوان پايداري اجتماعي مطرح ميشود  برگرفته از رويكرد اجتماعي-فرهنگي است كه در آن عامل اصلي شكل گيري فضاها نيروهاي اجتماعي و تعاملات است و در نهايت با فرهنگ همخواني پيدا مي كند و بستر لازم براي زندگي پايدار را فراهم مي كنند. در اين جاست كه براي پايداري و بهبود كيفيت فضايي رويداد هاي ديگري مانند حسن تعلق، عناصر هويت ساز و حسن مكان وجود دارند كه باعث تقويت اين موضوع مي شوند تا معماري و محيطي پايدار داشته باشيم (بذر افكن و همكار،1390).

در اين بين فضاها و نشانه هاي شهري به عنوان مكان هايي براي برقراري روابط اجتماعي و ايجاد مشاركت بين افراد زمينه را براي پايداري اجتماعي كالبد شهرها فراهم مي كند(پورجعفر و همكار،1383). اين فضاها با ارائه خدمات و آموزش هاي فرهنگي و مشاركت دادن مردم نقش موثري در پايداري و ماندگاري معماري دارند.

يان گل در كتاب خود ايده ي تبديل شهرها به مكان هايي براي مشاركت و درگير كردن مردم با فضاها اشاره مي كند. مكان هاي پر رونق و پرهيجان كه مردم از حضور در آن لذت ببرند(بذر افكن و همكار،1390،ص 6)

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي معماري پايدار در زمينه هاي طراحي مسكوني


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۴۰:۳۲  توسط مدير  نظرات (0)

پايداري فرهنگي در معماري

وظيفه اصلي فرهنگ به نمايش در آوردن ايده هاي ذهني است. اين مسئله مي تواند به وسيله نمود عيني اشكال رخ دهد و در اين فرآيند معماري نقش اساسي پيدا مي كند و هر بنايي مي تواند به عنوان جزئي از يك فرهنگ، انديشه ايي را از طريق كالبد و فضا به جامعه منتقل كند (گروتر،98). بعد فرهنگي معماري روي حفظ و نگه داري گونه هاي فرهنگي موجود و استمرار داشتن الگوهاي فرهنگ تمركز دارد. اين بحث مي تواند در استفاده مجدد از تكنيك هاي سنتي ، تاثيرپذيري از گونه هاي بومي و الگوهاي بومي و الگوهاي زندگي و سكونت بسط داده شود. اين نگرش اغلب در جهان انكار مي شود و بيشتر معماران امروزي به دنبال طرح هاي مدرن و بي هويتي هستند كه فاقد ارزش هاي فرهنگي افراد است(senim kultur، 2012،3).

در اين ميان معماراني همچون حسن فتحي و چارلزكورا در مصر و هند فعاليت هاي مناسبي در اين زمينه انجام دادند. در طراحي روستاي جديد گورنا حسن فتحي روي استفاده از متريال ها، تكنيك هاي بومي، حساسيت نسبت به مسائل آب و هوايي، خلق عرصه هاي عمومي، خصوصي و نيمه عمومي و از همه مهمتر خلق فضاهاي باز با حال و هواي معماري بومي تمركز داشت. معمار اين پروژه به دنبال تغيير طرز تفكر مردم نسبت به اهالي روستا و سابقه ي بد تاريخي آن ها بود. بنابراين حسن فتحي با مشاركت دادن مردم در ساخت هويت از دست رفته و بهره گيري از مفاهيم معماري سنتي و نيازهاي امروزي، روستاي جديد را طراحي كرد. معمار هندي چارلزكورا در طراحي آپارتمان كانچانجونگ ضمن خلق تيپ هاي ساختماني متنوع و دوبلكس تراس هايي را طراحي كرد كه يادآور ايوان خانه هاي سنتي و باغ هاي هندي است.

 

 

شكل 3-1- چارلزكورا آپارتمان كانچانجونگ[1] – حسن فتحي روستاي جديد گورنا[2]

 

3-4-2-3- پايداري زيست محيطي در معماري

در تعاريف مطرح شده براي پايداري محيطي در ارتباط با معماري، بيشتر روي سازگاري با محيط زيست و طول عمر بنا تاكيد مي شود. اما نبايد ناديده گرفت كه معماري به عنوان يك پديده اي كه زاده تفكرات انساني است و براي آسايش و آرامش او بوجود مي آيد و به او ياد مي دهد كه چه طور با پيرامون خود ارتباط برقرار كند. معماري با خلق فضاها و دادن خدمات ، آموزش هاي لازم در ارتباط با حفظ محيط زيست و مشاركت دادن افراد در فرايند پايداري مردم را تحت تاثير قرار مي دهد.

معماري پايدار اين حقيقت را بيان مي كند كه ما مي توانيم با دسترسي به منابع طبيعي، پديده اي را بيافرينيم كه پاسخگوي نياز زندگي ما باشد (ضيابخش،1388،ص4). البته استمرار آن در جامعه نيازمند فرهنگ سازي و آموزش افراد است و اين آموزش بايد از طريق فضاهايي باشد كه معماري براي آن ها خلق مي كند.

 

3-4-2-4-  پايداري اقتصادي در معماري

معماري زماني به پايداري نزديك مي گردد كه در زمينه ي استفاده از منابع تجديد شونده و انرژي، استفاده از تكنولوژي هاي نوين ساختماني مطابق اصول پايداري ، بهره گيري از مصالح بوم آورد و هماهنگي با محيط در يك سيستم مديريت منظم و هماهنگ به كارآيي بالا دست پيدا كند (رئيسي،1384،ص3). در اين زمينه معماراني همچون رنزو پيانو و نورمن فاستر فعاليت مي كنند. رنزو پيانو در طراحي مركز فرهنگي ژان ماري تجيبائو به دنبال درك محيط و ارتباط پايدار با آن است و اين را در انتخاب مصالحي مثل چوب و استفاده از بادهاي تند و فرم هاي برگرفته از فرهنگ بوميان آنجا نشان مي دهد. مسئله اقليم اين بنا بر طبق الگوهاي سنتي اين منطقه حل شده است. سازه هاي اين بنا طوري طراحي شده اند كه در برابر هر رخداد اقليمي، به ويژه طوفان هاي گرمسيري تاب آورده اند. در طراحي برج هرست در نيويورك توسط نورمن فاستر، طراح علاوه بر برقراري ارتباط بين معماري قديم و جديد اين بنا توانسته تا مقدار زيادي مصرف انرژي و هزينه ساخت را از طريق استفاده از فولاد هاي بازيافت شده پايين بياورد.

 

 

شكل 3-2-  نورمن فاستر برج هرست- رنزو پيانو ماري تجيبائو[3]

 

3-4-3- اصول معماري پايدار

برخي بناها داراي ويژگي ها و خصوصياتي هستند كه آنها را در زمره ي بناهاي پايدار قرار مي دهد، اصولي كه بايد رعايت شود تا يك بنا به عنوان يك معماري پايدار طبقه بندي شود، عبارتند از(دونالدواتسون،1372):

اصل اول حفظ انرژي: بنا بايد طوري ساخته شود كه با اقليم و منابع انرژي موجود در محل احداث هماهنگي داشته و كار كند.

اصل دوم هماهنگي با اقليم: بناها بايد طوري طراحي شوند كه با اقليم و منابع انرژي موجود در محل احداث هماهنگي داشته و كار كند.

اصل سوم كاهش استفاده از منابع جديد مصالح: ساختمان ها بايد به گونه اي طراحي شوند كه ميزان استفاده از منابع جديد را تا حد ممكن كاهش داده و در پايان عمر مفيد خود براي ساختن بناهاي جديد، خود به عنوان منبع جديد به كار روند.

اصل چهارم برآوردن نيازهاي ساكنان: در معماري پايدار برآوردن نيازهاي روحي و جسمي ساكنان از اهميت خاصي برخوردار است.

اصل پنجم هماهنگي با سايت: بنا بايد با ملايمت در زمين سايت خود قرار گيرد و با محيط اطراف سنخيت داشته باشد.

اصل ششم كل گرايي: تمام اصول معماري پايدار بايد در يك پروسه كامل كه منجر به ساخته شدن محيط زيست سالم ميشود تجسم يابد.

 

3-4-4- طراحي پايدار

مفهوم طراحي پايدار‌يك مفهوم عام بوده و در بسياري از زمينه‌ها از جمله معماري، طراحي گرافيك، كشاورزي، ماشين‌آلات وهرآنچه كه با محيط زندگي انسان سروكار دارد، به كاربرده مي‌شود.

شايد بتوان هدف از اين نوع طراحي را كاهش آسيب‌هاي محيطي، به حداقل رساندن مصرف منابع انرژي و هماهنگي هرچه بيشتر با طبيعت دانست. به معناي ديگر، فلسفه طراحي پايدار، پشتيبان و مشوق نگرش‌ها و تصميم‌هايي است كه درهرمرحله از طراحي، ساخت و سپس مصرف، تاثيرات منفي بر محيط زيست و سلامت استفاده‌كنندگان را نيز در نظرگرفته باشد(جودت، 1382،ص2).

 

3-4-5- اصول طراحي پايدار

اين نوع طراحي از اصولي خاص تبعيت مي‌كند كه رعايت آنها ضروري است: مديريت منابع انرژي، طراحي با قابليت بازگشت به چرخه زندگي، طراحي براي انسان(جودت، 1382،ص8)

 • صرفه جويي در منابع
 • طراحي براي بازگشت به چرخه زندگي
 • طراحي براي انسان
 • كه هركدام آنها استراتژي‌هاي ويژه خود را دارند.
 • شناخت و مطالعه اين تدابير، معمار را به درك بيشتر از محيطي كه بايد طراحي آن را انجام دهد، مي‌رساند.

 

3-4-6- صرفه جويي در منابع

اصل صرفه جويي در منابع[4] از يك سو به بهره‌برداري مناسب از منابع و انرژي‌هاي تجديدناپذير مانند سوخت‌هاي فسيلي، در جهت كاهش مصرف مي‌پردازد و از سوي ديگر به كنترل و به كارگيري هرچه بهتر منابع طبيعي به عنوان ذخايري تجديد پذير و ماندگار توجه جدي دارد.

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي معماري پايدار در زمينه هاي طراحي مسكوني

به عنوان مثال، يكي از منابع سرشارو ناميرا، انرژي حاصل از نور خورشيد است كه امروزه توسط تكنولوژي فتوولتاييك براي فراهم كردن آب و برق مصرفي در ساختمان، از آن استفاده مي‌شود.

براي كنترل منابع، سه نوع استراتژي مي‌تواند مورد توجه قرارگيردكه شامل حفظ انرژي، حفظ آب و حفظ مواد است. همان گونه كه مشاهده مي‌شود، تمركز براين سه منبع، به دليل اهميت آنها در ساخت و اداره ساختمان است

[1] www.ArturArch.com

[2] www.fasletaze.com

[3] www.ArturArch.com

[4] Economy of Resources


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۳۸:۰۸  توسط مدير  نظرات (0)

طراحي براي بازگشت به چرخه زندگي

اصل طراحي براي بازگشت به چرخه زندگي [1] دومين اصل از معماري پايدار است و بر اين فكر و يا نظريه استوار شده است كه ماده از يك شكل قابل استفاده تبديل به شكل ديگري مي‌شود، بدون اينكه به مفيد بودن آن آسيبي رسيده باشد.

از سوي ديگر به‌واسطه اين اصل، يكي از وظايف طراح، جلوگيري از آلودگي محيط است.

اين نظريه براي رسيدن به اين منظور در سه مرحله، ساختمان را مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين مراحل به ترتيب عبارتند از:

مرحله پيش از ساخت، مرحله در حال ساخت و مرحله پس از ساخت.

بايد توجه داشت كه اين مراحل به يكديگر مرتبط بوده و مرز مشخصي بين آنها وجود ندارد. براي مثال، مي‌توان از مواد بازيافتي در مرحله پس از ساخت يك ساختمان به عنوان مصالح اوليه در مرحله ساخت ساختماني ديگر استفاده كرد.

 

3-4-8- طراحي براي انسان

اصل طراحي براي انسان[2] ، آخرين و شايد مهمترين اصل از معماري پايدار است. اين اصل ريشه در نيازهايي دارد كه براي حفظ و نگهداري عناصر زنجيره‌اي اكوسيستم لازم است كه آنها نيز به نوبه خود بقاي انسان را تضمين مي‌كنند.

اين اصل داراي سه استراتژي نگهداري از منابع طبيعي، طراحي شهري-طراحي سايت و راحتي انسان است كه تمركزشان بر افزايش همزيستي بين ساختمان و محيط بيرون از آن و بين ساختمان و افراد استفاده كننده از آنهاست.

در واقع مي‌توان گفت كه براي رسيدن به معماري پايدار، طراح بايد اين مراحل و اصول را كه تعريف كننده يك چارچوب اصلي براي طرحي پايدار است را در طرح خود لحاظ و برحسب مورد تركيب و متعادل كند.

 

3-4-9- ارائه راهكارهاي موردي طراحي

1)      به حداكثر رساندن آسايش انسان به واسطه انجام : جذب نور روز، منظر دلپذير، كيفيت مناسب هوا، عايق صوتي مناسب، كنترل مناسب دما، كنترل دلخواه رطوبت، مراقبت هاي موثر كيفيتي و پيش بيني هاي لازم ايمني، كنترل مناسب انساني ..........

2)      برنامه ريزي كارآمد جهت: سيلان و تحرك مناسب مصرف كنندگان در فضا، ايجاد امنيت قابل تحقق، سهولت در انصباق و تغيير پذيري، قابليت پاسخگويي در برابر خواسته ي مصرف كنندگان، درهم آميختگي سازه ساختمان با تاسيسات......

3)      طراحي براي تغيير توسط: طراحي ساده و مدولار كه خود بتواند با توسعه و افزايش نيازمنديها وفق دهد، ايجاد سهولت جهت تغيير نقشه و كاركردها در درون بنا ..........

4)      به حداقل رساندن فضاهاي قابل استفاده توسط: تقليل مساحت باغچه ها در داخل ساختمان، حداقل نمودن فضاي كانال كشي هاي هوا، حداكثر نمودن در هم آميختگي عناصر سازه اي و تاسيساتي، برطرف نمودن ضرورت سقف كاذب در ساختمان.

5)      به حداقل رساندن هزينه هاي جاري براي انرژي: با استفاده از حداكثر انرژي هاي مجاني مانند نور روز، گرماي خورشيد، باد .......، كنترل تغييرات دما، عايق كاري حرارت مناسب، روش هاي موثر و مناسب كنترل و نظامهاي كارآمد ساختماني و بكارگيري گياهان ...........

6)      به حداقل رساندن هزينه ي احداث ساختمان توسط: تقليل فضاهاي تاسيساتي و موتورخانه، تقليل پيچيدگي در فضا و عناصر خدماتي، هماهنگسازي سازه و عناصر خدماتي، استفاده از سازه كارآمد.......

7)      تقليل هزينه نگهداري ساختمان توسط: استفاده از مصالح با دوام، تجهيزات با عمر زياد، سيستم هاي كنترلي محيطي ساده و قابل اطمينان، دسترسي مناسب براي نگهداري و تعميرات .......

8)      حفاظت و ارزش بخشيدن ارزش هاي طبيعي به واسطه: در هم آميختگي با طبيعت وحشي و حيوانات و توجه به پايداري كليه ميكرو ارگانيسمها، توجه به شرايط سبز، جمع آوري آب باران و بازيافت آب شيرين، بازيافت موثر از فاضلاب و به كارگيري آن .........

با توجه به طرح اهداف طراحي پايدار، شاخصهاي كليدي در اهداف طراحي پايدار محيطي از قرار ذيل مي باشد:

1)      اجتناب از كليه مواد شيميايي كه در ساخت و استفاده به لايه ازون صدمه مي رساند.

2)      جايگزيني مصالحي كه به تدريج فرسوده مي شوند و در محيط آلودگي ايجاد مي كنند.

3)      طراحي براي حداكثر استفاده از نور روز حتي در مكانهايي كه معمولا محدوديت دارند.

4)      به كارگيري امكانات، براي تهويه طبيعي در چارچوب يك برنامه كلي تنظيم شرايط محيطي كه انرژي را به حداقل رسانده و آسايش را به حداكثر سوق دهد .

5)      بهترين استفاده از شيوه هاي انفعالي انرژي خورشيدي براي دريافت گرما و سرما در اغلب اوقات.

6)      اطمينان از روش هاي كنترل ساده و غيره پيچيده در ساختمان.

7)      يافتن شيوه ها و موقعيت هايي در بستر طرح كه بتوان در آن انرژي الكتريكي بدست آورد.

8)      شناسايي استعدادهايي كه بتوان از حرارت زمين بهره مند شد.

9)      حداقل سازي مصرف آب، تصفيه فاضلاب و به كارگيري مجدد آن.

10)    حداقل سازي از دست دادن آب باران با تقليل محوطه سازي با مصالح سخت و توجه به روشهاي جمع آوري مناسب آب.

11)    ايجاد محيط مطبوع خارجي توسط به كارگيري سايبان براي مناسب سازي تابش تابستاني و افزايش رطوبت نسبي در صورت لزوم.

12)    بهترين استفاده از مصالح قابل بازيافت و يا قابل بازسازي.

 

3-4-10- ارائه راهكارهايي جهت كاربردي كردن ويژگي هاي توسعه و طراحي پايدار در امر ساخت و ساز(مداحي و همكارانش):

1)  جهت مند كردن يارانه ها:

اختصاص يارانه ها در بودجه عمومي كشور به مسائل و راهكارهايي كه زمينه عمومي جامعه را در به انجام رساندن نكات حائز اهميت طراحي پايدار فراهم كند.

2)  انجام سياست هاي تشويقي و تنبيهي:

 • تشويق استفاده از اجزاء مناسب مانند درب و پنجره و بازشوهاي دو جداره، عايق هاي حرارتي و ...... همچنين حمايت از تكنولوژي هاي جديد جهت بهينه سازي مصرف انرژي و استفاده از انرژي هاي تجديد پذير (مانند باتري هاي خورشيدي، سيستم هاي هوشمند كنترل و ...) از طريق اعطاي وام هاي كم بهره جهت حمايت از اين صنايع و تلاش براي ارائه راهكارهايي جهت رونق بازار اين گونه عناصر و تكنولوژي ها
 • در ارتباط با گروه هاي مهندسي مشاور، حمايت مالي و اعتباري در سطح كشور و حتي بين المللي از مشاوريني كه طراحي آثار خود را هر چه بيشتر با مدنظر قرار دادن نكات طراحي پايدار انجام مي دهند. همچنين ارجاع بيشتر كارها به اين گونه از مشاورين و با اختصاص امتيازات خاص هنگام ارائه كار
 • برگزاري مسابقات معماري در مناطق مختلف كشور و با موضوعات متفاوت (بخصوص با تاكيد بر مسكن) با توجه به ويژگي هاي طراحي و معماري پايدار جهت كشف انواع راهكارهاي بوم شناسي (ويژگي هاي بوم شناختي بستر در يك نگاه كل نگر در هر منطقه) براي ارائه الگوهاي مناسب و راهكارهاي قانوني به دستگاههاي نظارتي جهت كنترل امر ساخت و ساز
 • در ارتباط با پيمانكاران و انبوه سازان ارائه وام كم بهره و ارزان، همچنين ارائه دادن تكنولوژي هاي جديد و عناصر مناسب و ارائه اعتبارهاي حقوقي و امتيازهايي هنگام ارجاع كار در مناقصه ها به پيمانكاراني كه در اجراء اسلوب طراحي معماري پايدار را رعايت كنند.
 • وضع سياستهاي تنبيهي براي كارفرمايان و پيمانكاران و حتي مشاوراني كه با عدم توجه به اين نكات در امر ساختمان زمينه هاي روز معماري پايدار را متزلزل مي كنند مانند اخذ جريمه يا حذف امتيازها براي مشاورين و پيمانكاران و يا به عنوان مثال كنترل ميزان مصرف ساختمان ها كه در صورت افزايش ميزان مصرف اخذ جريمه از كارفرما و يا حتي خراب كردن بنا و ......(مديريت بعد از ساخت و كنترل كيفيات آن) از راههاي بازدارنده است.

3)  مديريت پروژه و طرح:

از طريق انتخاب عامل چهارمي بر نحوه اجراي اين نكات و راهكارهاي ابتكاري نظارت داشته باشد. همچنين توجه به مديريت انرژي انساني در امر ساختمان سازي از طرح تا انتهاي اجرا و تاييد طراحها به خصوص در زمينه ويژگي هاي طراحي پايدار از طرف اين دستگاه هاي نظارتي (مثلا عامل چهارم) و همچنين صدور شناسنامه براي ساختمان هايي بر اساس توجه به اين معيارهاي طرح شده بعد از كنترل هاي دقيق.

4)  نظارت و كنترل:

سازمان هايي مانند پليس ساختمان و يا دستگاه هاي نظارتي در امر ساخت و ساز در اجراي ساختمان بر اساس ويژگي هاي طراحي پايدار نظارت كامل داشته و برخورد قاطع در صورت عدم رعايت اصول داشته باشند(مانند پلمپ كردن ساختمان، تخريب و ......).

5)  طرح انرژي هاي جايگزين و رواج تكنولوژي ها و مصالح و الگوهاي جديد:

 • استفاده از انرژي خورشيد از طريق استفاده ار باتري هاي خورشيدي و يا ساخت و توسعه نيروگاه هاي خورشيدي در مناطقي كه آفتاب مناسب دارند.
 • استفاده از انرژي باد از طريق نيروگاه هاي بادي (مانند نيروگاه بادي در نيشابور).
 • استفاده از نيروگاه هاي زمين حرارتي(در اردبيل).
 • استفاده از سيستم هاي پيشرفته كنترل هوشمند كيفيات آسايش.
 • استفاده از مصالح قابل بازيافت.
 • استفاده از عايق هاي حرارتي در بدنه ها و سقف ها.
 • استفاده از بازشوهاي دوجداره و درزگيري مناسب تمام منافذ.
 • استفاده از فيبرهاي نوري جهت انتقال روشنايي به داخل.
 • بهره گيري از آب هاي استفاده شده و تصفيه مجدد آن جهت استفاده به عنوان آب غير قابل شرب.
 • جمع آوري فاضلاب ها و استفاده از گازهاي متصاعد شده ار آن جهت تامين انرژي از طريق منابع سپتيك.
 • معرفي و استفاده از تكنولوژي ها و الگوهاي موفق مانند نماهاي دو پوسته و.....
 • حمايت از ابتكارات و نوآوري هايي كه در سطح كشور و جشنواره ها ارائه مي شود.

6) ايجاد رنگ تعلق و افزايش مشاركت اجتماعي:

اهميت به حضور روانشناسان و جامعه شناسان و تاثير تحقيقات آنان جهت اعمال در پروژه ها در مشاورين و ارائه راهكارهايي جهت افزايش حضور و همچنين تشويق مديريت مشاركتي با حضور مردم مانند تشكيل شوراي محله و يا حتي نظر خواهي از ساكنان و كاربران جهت اعمال نظر در روند شكل گيري طرحها و يا بهره گيري از راهكارهاي شهرسازي مانند ايجاد فضاي شهري مناسب جهت افزايش تعامل افراد و .......

7) آموزش و فرهنگ سازي: از طريق

 • تاسيس رشته هايي كه به صورت تخصصي به عنوان رشته هاي بينابين، به اين اصول بپردازند مانند معماري و انرژي
 • گنجاندن واحدهاي درسي يا سرفصل در دروس مرتبط با امر ساخت و ساز در رشته هايي مانند معماري و شهرسازي( مانند اقليم و معماري، انرژي و معماري، طراحي معماري بر اساس معماري پايدار).
 • ارائه دروس اختياري در سطح آموزش عالي و حتي سطوح پايين تر آموزش جهت افزايش حساسيت نسلهايي كه آينده را شكل مي دهند.
 • پخش، آگهي ها و برنامه هاي تلويزيوني و بروشورهايي كه سطح حساسيت جامعه نسبت به اين اصول بالا مي برد.

•           تشويق به افزايش مشاركت از طريق رويكرد به اجتماع و ايجاد فضاهاي مشاركتي و جمعي يا تجمع نمودن فضاها جهت بهره گيري جمعي هرچه بيشتر از توان بالقوه اي كه در حركت هاي جمعي نهفته است و همچنين كاهش هزينه ها

[1] Life Cycle Design

[2] Humane Design

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي معماري پايدار در زمينه هاي طراحي مسكوني


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۳۵:۴۵  توسط مدير  نظرات (0)

فضاهاي درماني فضاهايي هستند كه به تدريج از گذشته تا به امروز براي تداوم حيات و حفظ بقاي انسان­ها در تاريخ زندگي بشر پديدار گشته اند كه همواره در طول تاريخ تكامل يافته و به شكل امروزين خود در خدمت بشر و از نيازهاي جوامع انساني هستند.

طبيعتاً توسعه دانش و علوم پزشكي با تكامل و پيشرفت فضاهاي درماني همگام بوده و در طول تاريخ اين دو مقوله هرگز جدا از يكديگر نبوده اند.

دانش پزشكي و موضوع درمان از پرسابقه ترين علوم بشري است كه به علت پيوستگي و قرابت آن با  حيات انساني و نياز و تمايل انسان به بقا از پديده هايي است كه به طوري كه قراين تاريخي از وجود سه مدرسه متفاوت براي درمان بيماران، در سال 9500 قبل از ميلاد، در آتلانتيس حكايت مي­كند.

(Malkin. J. 1992)

بررسي تاريخي، ريشه­هاي علم طب را در مذهب ها، سنت ها، اسطوره ها و آداب و رسوم جوامع گوناگون مي يابد كه طبيعتاً روش هاي درماني در ميان ملل مختلف متفاوت بوده است.

پزشكي به عنوان بخشي از نياز انسان سابقه اي بس طولاني دارد مدارك تاريخي، تحولات مربوط به امر پزشكي در بابل 6000 سال قبل را نشان مي دهد همچنين از نظر لغوي كاربرد كلمه "Hospital" به معني بيمارستان به قرون وسطي بر مي گردد.

پس از انقلاب صنعتي با رشد و توسعه شهرها و افزايش روزافزون جمعيت نياز به بيمارستان ها بيش از پيش احساس شد. در اين بازه كشف ميكروب (در سالها قبل از كشف آنتي بيوتيك) و مسأله مسري بودن آن و كشف مساله از بين رفتن باسيلها در اثر تابش نور خورشيد و هواي تميز تأثير بسزايي در نگرش طراحي فضاهاي درماني داشته است (ميرزازاد، 1386).

بيمارستان­ها در قرن 19 مشكلات فراواني داشتند. فلورانس نايتينگل در سال 1859 در اين­باره مي­نويسد كه ميزان مرگ و مير بيماران در بيمارستان اصلي شهر بسيار بيشتر از ساير مكانهاست چرا كه در طراحي آن به عنوان هوا، نور و تهويه كه نقش مهمي در بهبود بيماران دارند بي توجهي شده است. او پيشنهاداتي را در مورد طراحي بخشها ارائه دده است كه شامل ارتفاع زياد اتاقها، پنجره هاي بزرگ و سيستم تهويه مناسب مي باشد. بيمارستانهاي جديدتر قرن 19، ساختمانهاي ساده و بدون تزئيناتي بودند كه خوب تهويه مي شدند و بيماران مي توانستند باغ بيمارستان را از پاويونها مشاهده كنند. در مقابل در اواخر اين قرن رويكرد به سمت عملكردگرايي و تكنولوژيهاي جديد تغيير كرد و كيفيات محيط كه مي توانست سطح درمان را ارتقاء بخشد مورد غفلت واقع شد. (ليتكوهي،1387،ص 124)

«در ابتداي قرن بيستم ،سلامت ،تناسب اندام و مراقبت از جسم و روان در ميان دغدغه هاي اصلي جوامع پيشرفته قرار گرفت.از آن زمان تا به امروز بيمارستان ها در امكانات پيشرفته ،تخصصي و چند عملكردي فراواني توسعه يافتند . در طول دهه 1960 و اوايل دهه 1970 ، زماني كه علم بر همه چيز تسلط يافته بود ،ديدگاه غالب اين بود كه ماشين بهداشت و درمان مي تواند هر كاري انجام دهد و بيماران تنها در نقش يك شيئ بودند . نتيجه منطقي ريال توسعه مشهود ساختمان ها بود. اواخر دهه 80 ميلادي ،تحولي عظيم در ديدگاه عمومي به سلامت و بهداشت رخ داد ؛ تمركز دوباره بر بيمار به عنوان محور اصلي در طراحي فضاهاي بهداشتي- درماني .نارضايتي عمومي ناشي از تجربه هاي تلخ در بيمارستان هاي عظيم الجثه منجر به مطالبه فضاهايي با كيفيت هاي انساني بالاتر گرديد .بناهاي درماني در جهت پاسخگويي به نيازهاي مختلف درماني بشر رشد و پيشرفت روز افزوني داشته است .توسعه سريع دارويي و تكنولوژي در بخش سلامت از يك سو . تغييرات جمعيتي از سوي ديگر ،سبب شد بيمارستان هاي جامع كه محصول ديدگاه تكنيكي صرف به موضوع سلامت بود ، با شبكه هاي جايگزين شود كه تمام حوزه هاي مرتبط با سلامت را پوشش مي دهد ؛ موسسات محلي كوچك كه روز به روزبه سمت هر چه تخصصي تر شدن ارتقا مي يابند .همراه با پيشرفت تكنولوژي در قرن بيستم ، علاوه بر جنبه هاي درماني و جنبه هاي رفاهي ،به مسائلي از قبيل پايداري ،انرژي ،سايت ،منظر ،طبيعت و ... توجه بيشتري شد .» (طالبيان، آتشي، نبي زاده،1392،ص9 )

 

دانلود پايان نامه  مركز درماني و حمايت از كودكان سرطاني بارويكرد معماري سبز


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۳۳:۲۱  توسط مدير  نظرات (0)

4-9-3 . اجراي موسيقي درماني

Sheri L. Robb در زمينه راهكارهاي اجرايي موسيقي درماني براي كودكن، راهنمايي را براي موسيقي درمانگران تدوين كرده و سه عامل مهم براي موثر بودن موسيقي درماني را در آن ساختار، استقلال و مشاركت بر شمرده است:‌

ساختار شامل چگونگي برقراري ارتباط با كودك مي باشد كه مي بايست به وضوح اهداف، نتايج و انتظارات او را مشخص سازد. استقلال زمينه را براي ايجاد حس آزادي كه لازمه برقراري ارتباط مناسب بين درمانگر، كودك، خانواده او و كادر درمان مي باشد را فراهم مي كند. شركت اطرافيان كودك در اين فرآيند به او نشان مي دهد كه اين رو درمان، فرآيند اي جالب،‌ جذاب و مطابق با نيازهاي او مي باشد لذا اجراي موسيقي زنده بسيار بيشتر از موسيقي ضبط شده نتيجه بخش مي باشد چرا كه برقراري ارتباط مناسبتري در آن اتفاق افتاده و انگيزه فعالانه بيشتري براي ديدن، فهم، شنيدن و لمس آلات موسيقي نسبت به وقتي كه بيمار شنونده منفعل باشد، ايجاد مي كند. در برخي از موارد موسيقي ممكن است باعث به خاطر آوري خاطرات بد گذشته شود لذا موسيقي درمانگر بايد متوجه اين مسئله بوده و همواره در جهت دهي كودك به سمت احساسات مثبت تلاش كند. با اينحال اگر موسيقي درماني در كنار ساير درمانها به كار گرفته شود آثار سوء و عوارضي نخواهد داشت

5 اصل اساسي در اجراي موسيقي درماني در بيمارستانها شامل موارد زير مي گردد:

1- موسيقي به اشكال مختلف بر افراد اثر مي گذارد كه باتوجه به سن، تواناييهاي تطابقي، روحيه، حالت فيزيكي و روحي و تجربه هاي زندگي آنها متفاوت مي باشد لذا در انتخاب نوع موسيقي مي بايست دقت خاصي مبذول شود.

2- موسيقي آشنا و موسيقي كه توسط فرد انتخاب شده باشد، تاثير مثبت بيشتري بر او خواهد داشت.

3- انتخاب و استفاده از موسيقي در بيمارستان مي بايست آگاهانه صورت گيرد.

4- موسيقي پس زمينه مي تواند تاثير مثبت يا منفي بر صداي زمينه داشته باشد.

5- كيفيت نامناسب اجراي موسيقي، مزيتهاي آن را محدود مي كند.

در اجراي اين طرح مي بايست به نكات زير توجه شود:‌

در نظر گرفتن تنوع موسيقي و ترجيحات بيماران، قراردهي منابع پخش صدا در مكانهاي مختلف اتاقها، سنجش مرتب وضعيت موسيقي و قطع آن در صورت نامناسب بودنع توجه به نتايج مضر شنيدن موسيقي با صداي بلند براي بيماران نظير بيماران بخش تومور و خون.

4-10 . بازي درماني

بازي يكي از بخشهاي اساسي زندگي كودك به شمار مي رود كه بين او و محيط اطرافش ارتباط برقرار مي كند. بازي چه در حالت عادي و چه در بازي درماني حالت سرگرمي داشته، وسيله اي براي ارتقاء و رشد مهارتهاي جديد در كودك و افزايش ميزان ارتباط او با اطرافين مي باشد. از آنجا كه كودكن به ندرت خود به خود به بيان احساساتشان مي پردازند، بازي درماني وسيله مناسبي است تا آنان از طريق اسباب بازيها و وسايل بازي كه انتخاب مي كنند، داستانها و تفكرات خود را بيان كنند. در مجموع بازي درماني به مجموعه اي از روشهاي درماني اطلاق مي گردد كه همگي بر گونه اي بازي تاكيد دارند. در بازي درماني هدايت نشده، كودك كاملا آزاد بوده و تنها برخي عوامل كه براي او ايجاد خطر مي كنند، از او دور نگهداشته مي شوند. در اين محيط آزاد كودك احساس امنيت و آزادي كرده و بدون ترس از قضاوت، افكار يا احساسات ديگران اجازه مي يابد تا آزادانه و صادقانه تجربيات درونيش را بروز دهد كه اين اولين گام جهت تغيير و درمان مي باشد براي كودكان نماي شاحساسات بسيار آسانتر از سخن گفتن درباره آنها مي باشد. به عنوان مثال كودكان داستانهاي خود را بارها تكرار مي كنند و هر بار يكي از اجزاي آن را تغيير مي دهند چرا كه آنان با اين روش احساس مي كنند كه بر احساسات و گفتارشان تسلط دارند كه نتيجه آن احساس كنترل و شناخت بيشتر كودكان از خود مي باشد كه تواناييهاي تطابقي آنان را افزايش مي دهد. بازي درمانگران زبان بازي را آموخته اند و مي دانند چگونه از اين طريق با كودك ارتباط برقرار كرده و باعث افزايش حس اعتماد به نفس كودك شوند. آنان با توضيح بازي كودك برايش، احساسات او را نامگذاري كرده و به اين صورت روش بيان شفاهي احساسات را به كودك مي آموزند. گاهي نيز با شركت در بازي، كودك را به نحوي هدايت مي كنند كه به اجراي نقش درست تري بپردازد و ناخودآگاه روش كودك را تغيير مي دهند.

- بازي

نتايج و اثرات بازي را مي توان در چهار دسته زير تقسيم بندي كرد:

- شناخت محيط و تسلط بر آن

- برقراري تماسهاي اجتماعي (تربيت جمعي كودك)

- كسب مهارتها، بدست آوردن اطلاعات جديد و شناخت تواناييهاي خود (نقر آموزشي بازي)

- رهايي از نگرانيها و فشارهاي محيطي از طريق بروز و بيان عواطف (نقش درماني بازي)

 

4-10-1. سير تكامل بازيها

در سنين آغاز كودكي بازي عبارت از يك سري حركات ساده و اتفاقي مي باشد كه با افزايش سن و رشد ذهني كودك فرآيند آن نيز پيچيده تر مي گردد. بازي با اسباب بازيها از سالهاي نخست كودكي آغاز شده و در 7 و 8 سالگي به اوج محبوبيت خود مي رسد. با ورود كودك به مدرسه گرايش او در مورد بازي به تدريج تغيير مي يابد بطوريكه بازيهاي كودك در سالهاي اول و دوم دبستان از سويي در بردارنده خصوصيات بازيهاي كوكان خردسال بوده و از سويي برخي مشخصات بازيهاي بزرگترها را نيز در خود دارد. كودك در اين دوره ابتدا به بازيهايي كه با فعاليت بدني و خصوصا دويدن همراه است و سپس به ورزشهايي كه قواعد و قوانين مشخصي دارند علاقه مند مي شود. همچنين علاقه به مطالعه، تماشاي تلويزيون و گردآوري مجموعه ها با افزايش سن در كودكان ايجاد شده، گسترش مي يابد. (قرباني ،1390)

4-10-2 .  رابطه افزايش سن و تعداد بازيهاي كودكان

كودك در حدود 9 سالگي هم به بازي با اسباب بازي ها علاقه دارد و هم به بازيهاي نوجوانان مانند واليبال و فوتبال علاقه مند است. كمترين تعدد بازي در سنين 4 تا 6 سالگي و بيشترين آن در سنين 7 تا 9 سالگي قابل مشاهده است. از 9 تا 13 سالگي تعدد بازيها كمتر مي شود كه علل آن كمتر شدن وقت آزاد كودك و نيز افزايش سن اوست كه به او امكان مي دهد تا مدت زمان بيشتري بر يك بازي تمركز داشته باشد.دانلود پايان نامه  مركز درماني و حمايت از كودكان سرطاني بارويكرد معماري سبز

- رابطه افزايش سن و تداوم بازيها:

كودك خردسال بعلت عدم توانايي تمركز بر يك بازي مرتب بازي و اسباب بازي خود را عوض مي كند و لذا مي بايست براي او اساب بازيهاي متنوع و گوناگوني تهيه كرد. در 2 سالگي حد متوسط تمركز كودك بر يك بازي 7 دقيقه و در 5 سالگي 13 دقيقه مي باشد. همچنين از لحاظ ميزان فعاليت بدني كودكان در سنين مختلف نيز مي توان گفت كه كودكان خردسال بيشتر از كودكان بزرگتر و نوجوانان نيروي خود را صرف بازي مي كنند. خردسالان بيشتر به بازيها و ورزشهاي پر جنب و جوش علاقه مندند و علاقه چنداني به بازيهاي كم تحرك دوران نوجواني ندارند. تا سال سوم دبستان علاقه به بازيهاي فعالانه قابل مشاهده است و از سال چهارم به بعد كودكان به تدريج به فعاليتهايي مانند ديدن فيلم، مطالعه كتاب و تماشاي تلويزيون علاقه مند مي شوند.


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۳۰:۵۷  توسط مدير  نظرات (0)

تحقيقات نشان داده اند كه هنگام انجام فعاليتهاي مورد علاقه، عملكردهاي فيزيولوژيك بدن مانند ضربان قلب، فشار خون و سرعت تنفس به طرز چشمگيري كاهش مي يابند لذا فرآيند هنردرماني مي تواد در جهت رسيدن به اين اهداف بكار گرفته شود. كم كردن استرس يكي ديگر از مزيتهاي قابل توجه هنر درماني مي باشد. توضيح آنكه سركوب كردن احساسات باعث ايجاد استرس شده و اين استرس باعث افزايش درد و عوارض ناشي از بيماري مي گردد و هنردرماني با ايجاد امكان دسترسي بيماران به احساسات نهفته و سركوب شده شان، مي تواند در درمان عوارض حاصل از استرس و بيماريهاي مزمن ناشي از آن موثر باشد. هنردرماني همچنين در درمان بسياري از مشكلات رفتاري نيز موثر بوده و به عنوان يك درمان كمكي در روان درماني كاربرد دارد هنردرماين از جمله راهكارهايي است كه در دوران نقاهت پس از آسيبها يا جراحيهاي مهم به كار مي رود. علاوه بر اين در بيماريهاي مزمن مانند پاركينسون، آلزايمر يا برخي از بيماريهاي خطرناك منجر به مرگ نيز هنر درماني اثرات مثبتي در پي داشته است. به طور كلي موارد زير را مي توان از نتايج درماني هنردرماني برشمرد:

كم كردن اضطراب و تنش در بيماران قلبي و جراحي شده و نتيجتاً كم شدن ميزان استفاده از داروهاي مسكن در اين افراد، كم كردن درد و ناراحتي در بسياري از بيماريها و بنابراين كم شدن و يا جلوگير ياز استفاده از داروها و عوارض ناشي از آنها، بهبود نوزادان بيمار و كم كردن زمان اقامت آنها در بخشهاي مراقبتهاي ويژه نوزادان، افزايش سرعت و ميزان تاثير درمانهاي دارويي، مداخله در جهت بهبود وضعيت روحي بيماران و جلوگيري از استقرار طولاني مدت آنان در بيمارستان، آموزش به بيمار درباره بيماري و بخشهاي بيمارستان و تشويق او به برقراري روابط موثر با كادر درمان و نهايتا كم كردن استرس پزشكان، پرستاران و درمانگران كه باعث ارائه خدمات درماني بهتر توسط آنان مي گردد. از ديگر مزيتهاي هنر درماني مي توان به ايجاد مكاني راحتي، آرامش بخش و تشويق كننده در كنار امكانات پزشكي براي بيماران و خانواده آنها، افزايش اعتماد به نفس و خود باوري و احساس عزت نفس در بيمار، كم كردن احساس ترس، اضطراب و انزواي اجتماعي، بوجود آوردن شبكه هاي اجتماعي و دوستيهاي جديد و افزايش سرمايه گذاريهاي اجتماعي در ساخت و اداره بيمارستانها اشاره كرد.

4-8-4. هنر درماني و بستري شدن كودك

با بستري شدن كودكان، بهبود و سلامت جسمي آنان اولين اولويت كادر درمان مي باشد با اينحال به علت محدود بودن توانايي كودكان در تطابق با بيماري و شرايط بستري شدن، اين مساله از لحاظ رواني نيز براي كودكان چالش برانگيز مي باشد. Rode در سال 1995 مي نويسد: «ايزوله شدن در محيطي ناآشنا، احساس از دست دادن كنترل و ترس از آسيبهاي بدني، سلامت رواني كودكان بستري را مختل كرده و مشكلات روحي براي آنان ايجاد مي كند.» علاوه بر رويدادي كه باعث بستري شدن كودكان شده است، (بيماري تصادف، تجاوز، آتش سوزي و...) نفس بستري شدن نيز به علت ايجاد محدوديت براي كودك و جدايي او از خانواده باعث ايجاد تاثيرات منفي بر كودك مي شود. لذا با توجه به نتايج حاصل از بستري شدن بر كودكان كه از استرسهاي شديد كوتاه مدت تا ناتواني هاي طولاني تر ذهني و روحي متغير مي باشد، مي توان نتيجه گرفت كه نيازهاي روحي كودكان بستري مي بايست مورد توجه قرا رگرفته و تمامي واحدهاي درماني كه بيش از 10 تخت بستري كوداكان دارند، مي بايد تمهيدات لازم در اين زمينه را مورد توجه قرار دهند.

يكي از تمهيدات موثر در اين زمينه بكارگيري هنر در مجموعه هاي درماني مي باشد. خصوصيت غير كلامي و تعديل بخش هنر آن را وسيله مناسبي براي كشف، برقراري ارتباط و حل تجربيات تلخ و ترسناك دوران بستري ساخته و به كودكان در تطابق رواني با شرايط بستري شدن كمك مي كند. براي مثال  ترس از عواملي مانند نقص عضو، زشتي ها، رها شدن، جدا شدن از جمع دوستان، نااميدي، از دست دادن كنترل، درد، تزريق و مرگ از جمله نتايج بستري شدن بر كودكان مي باشد كه هنر از طريق كمك به كودكان در برقراري ارتباط غير كلامي در مورد ترسهايشان، تاثير چشمگيري در كاستن اين ترسها دارد. در تحقيقات صورت گرفته نيز با بررسي ميزان رفتارهاي استرسي كودكان بستري مشخص شده است كه بيان هنري كودكان بيمار به نحو چشمگيري در تقويت نيروهاي روحي و بهبود آنان موثر است. استفاده از هنر توسط كودك در بازبيني بيماريش، باعث كشف و دوباره سازي احساسات او درباره بيماري شده و موجب مي شود تا درمانگر بتواند از طريق كليدهاي تصويري بدست آمده كودك را با بيماريش آشنا كرده و به او در جهت رهايي از بيماري كمك كند. هنر درماني با ايجاد زمينه براي شناخت و برآورد نيازهاي روحي كودك بستري، نقشي اساسي در فرآيند درمان ايفا مي كند.

شناخت پاسخهاي رواني متداول در بخشهاي تشخيصي، مي تواند زمينه اي براي شناخت نيازهاي روحي كودكان در بيمارستانها بشاد. ديدگاههاي ذهني مطرح شده مي تواند در فهم آنچه براي كودكان ايجاد ترس و نگراني مي كند مفيد بوده و ما را در جهت ايجاد محيطي امن و مطمئن براي آنها ياري نمايد. تمرينات هنر درماني مي توانند بيماران را به بيان احساساتشان در رابطه با بيماري، فرآيندهاي درماني، عملكرد بدني، جدايي و محيط بيمارستان تشويق كنند. ضمن اينكه آرامش حاصل از انجام كار هنري مي تواند احساس تصور مثبت در بيمار ايجاد كند كه خود باعث آرامش در برخورد با استرس دهنده هاي بيمارستاني مي شود و آرامش نيز به نوبه خود باعث كاهش استرس و افزايش كارآيي انسان مي شود. Rosal در سال 1996 اين طور نتيجه گيري كرده است كه فعاليتهاي خلاقانه كه حس اكتشاف بيمار را تحريك كرده، يزان آشنايي و تطابق او با محيط بيمارستان را بالا مي برند، باعث حساسيت زدايي از بيماران در رابطه با محيط بيمارستان مي شوند. دروني كردن احساس كنترل و پاسخهاي مناسب به استرسورهاي بيمارستانها نيازمند داشتن اطلاعات درست مي باشد. فرآيندهاي هنردرماني باعث مي شوند تا درمانگر متوجه درك درست يا نادرست بيماران را از روند درمان، بيماري، مداخلات دارويي و تاثيرات بستري شن گردد. بيمارستان مي بايست امكان و فرصت تصميم گيري، انتخاب، حل مسئله و بيان و تسلط بر احساسات را براي بيماران ايجد كرده، ادراكات بيمار از فرآيند هاي درماني را شنيده و محيطي بدون ترس براي آنها ايجاد كند. چرا كه كاهش ميزان اضطراب بيماران يكي از مهمترين نشانه هاي برآورده شدن نيازهاي رواني آنان مي باشد.

Malchiodi در سال 1999 مي نويسد: «هنر درماني يكي ز معدود روشهاي درماني است كه در آن فرد مستقيماً از طريق فعاليت هنري وارد فرآيند درمان مي گردد.» او ادامه مي دهد كه در روشهاي درمان عادي بيمار حالت منفعل دارد در حاليكه در هنردرماني بيمار فاعل بوده و در درمان خود نقشي اساسي ايفا مي كند Councill در سال 1999 در توصيف ارتباط هنردرماني و مشاركت كودكان در درمان بيان داشته است كه اگرچه فعاليتهاي هنري نمي توانند جاي داروهاي جديد موثر در برابر سرطان را بگيرند اما مي توانند اين احساس را در كودكان ايجاد كنند كه در فرآيند درمانشان نقش داشته و فعالانه به سمت درمان پيش مي روند.

نقش ديگري كه هنر در فرآيند درمان كودكان دارد، آگاه سازي و دادن اطلاعات به آنان مي باشد. Bennet در سال 1993 بيان مي كند كه آگاهي از اطلاعات مربوط به مراحل درمان، در توسعه و پياده سازي مهارتهاي انطباقي كودكان بيمار بسيار موثر است. دادن اطلاعات دقيق و مرتبط به كودك در از بين بردن استرس و افزايش حس كنترل او بسيار موثر مي باشد و به عكس ميزان استرس، ترس  تنش كودك با دادن اطلاعات ناقص تشديد مي شود Rosal در سال 1992 مجموعه اي از روشهاي هنردرماني براي كودكان بستري پيشنهاد داده است كه شامل روشهاي انطباقي، شناختي و تكاملي مي گردند. روشهاي تكاملي زمينه رشد ذهني و عاطفي كودك بيمار را با اجراي هنر درماني فراهم مي كنند. هدف روشهاي شناخيت افزايش حس كنترل بر خود در كودكان بوده و نيز استراتژيهاي تطابق با شرايط را به آنها آموزش مي دهد و روشهاي تطابقي نيز بيشتر در مورد كودكان داراي مشكلات فيزيكي و پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد كه مي بايست با حضور و نظارت درمانگران حرفه اي همراه باشد.

بر اساس گزارشات Mc Leod در سال 1995 تنها 24 بيمارستان در آمريكا برنام ههاي هنر درماني را اجرا مي كرده اند كه اين ميزان با گذشت زمان پيوسته افزايش داشته است. فعاليتهاي هنري به گونه هاي مختلف اقدامات زيباسازي، كمكهاي داوطلبانه هنرمندان، اجراي نقاشي و موسيقي صورت مي گيرد و گروه معدودي از بيمارستانها به اجراي هنر درماني توسط درمانگران حرفه اي مي پردازند. انجمن هاي بسياري در اين زمينه فعاليت دارند كه از مهمترين آنها مي توان به جمعيت استفاده از هنرها در مجموعه هاي درماني (SAH) و انجمن بين المللي هنردرماني (IAMA) اشاره كرد. مجله بين المللي هنردرماني نيز مثالاتي را از پزشكان، درمانگران، هنرمندان و هنر درمانگران منتشر مي كند كه هدف از آنها اطلاع رساني به متوليان امر درمان كودكان در مورد توانايي هنردرماني در تقويت احساس رواني بهبود و كم كردن استرس و اضطراب كودكان بستري مي باشد. در كنار اهداف فوق گزارشات و تحقيقات صورت گرفته حاكي از صرفه اقتصادي استفاده از روشهاي هنر درماني در مقايسه با نتايج آنها مي باشد. اين مورد خصوصاً با شرايط حاضر مبني بر مشاركت در برنامه هاي درمان مديريت شده و انجمن هاي حمايت از سلامت (HMO) بيشتر مورد توجه است.

دانلود پايان نامه  مركز درماني و حمايت از كودكان سرطاني بارويكرد معماري سبز


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۸:۳۴  توسط مدير  نظرات (0)

مسأله مسيريابي وسايل نقليه با تقسيم تحويل

بسط ديگري از VRP عبارت است از مسيريابي وسايل نقليه با تقسيم تحويل[1] (SDVRP) است، در جاييكه يك ناوگان از ماشين‌هاي يكسان با ظرفيت محدود مي‌بايست به يك مجموعه از مشتري‌ها سرويس دهند، هر مشتري مي‌تواند بيش از يك بار ملاقات شود؛ برخلاف آنچه كه به طور رايج در VRP كلاسيك مفروض بوده است، و تقاضاي هر مشتري مي‌تواند از ظرفيت ماشين‌ها بيشتر باشد. تنها يك انبار براي كليه ماشين‌ها موجود است و كليه آنها مي‌بايست مسير خود را از آن آغاز و به آن ختم كنند. مسأله شامل يافتن يك مجموعه از مسيرهاي ماشين است كه به تمامي مشتري‌ها سرويس داده شود، بشرطي كه مجموع مقادير انتقال در هر تور از ظرفيت ماشين تجاوز نكند، تقاضاي تمامي مشتريان به طور كامل برآورده شود، و كل مسافت پيموده شده حداقل گردد. به عبارت ديگر، در SDVRP محدوديت ملاقات يك باره هر مشتري برداشته شده است. SDVRP يك مسأله NP-Hard است، تا زمانيكه شرايط محدودكننده هزينه‌ها برقرار باشد، و تمامي ماشين‌ها داراي ظرفيتي بزرگتر از دو باشند، در حاليكه اگر كليه ماشين‌ها داراي حداكثر ظرفيت دو باشند در يك زمان چندجمله‌اي قابل حل است (ظهره‌وند،2011).

روش‌هاي موجود براي حل SDVRP به سه دسته : روش‌هاي دقيق، روش‌هاي ابتكاري، و روش‌هاي فراابتكاري تقسيم‌بندي مي‌شوند.

الگوريتم‌هاي محدودي در ادبيات موضوع يافت مي‌شود، كه بطور دقيق SDVRP را حل كرده باشند. يافتن جواب بهينه در مسائل مسيريابي، اغلب به علت نياز به امكانات محاسباتي فراوان، عملي نيست. بطوريكه تنها سه روش حل دقيق براي SDVRP موجود است. درور و همكارانش در سال1994يك الگوريتم شاخه و كران را براي يك فرمول‌بندي خطي و عددصحيح SDVRP توسعه دادند، كه در آن دسته‌هاي جديدي از نابرابري‌هاي معتبر به مسأله افزوده شده‌اند. دستورالعمل آنها بر روي سه مثال در اندازه كوچك همراه با حداكثر 20 مشتري و تقاضاهاي متفاوت براي هر يك بررسي شده است. در سال 2000 بلنگوئر و همكارانش يك كران پايين را براي SDVRP بر مبناي مطالعه چند وجهي مسأله ارائه دادند. اين مطالعه نابرابري‌هاي مجاز جديدي را در بر مي‌گرفت. آنها يك الگوريتم صفحات برشي را براي حل مثال‌هاي اندازه كوچك توسعه دادند. براي مثال‌هاي با اندازه بزرگتر، مقادير عددصحيح از روش شاخه و كران بدست مي‌آيد. لي و همكارانش در سال 2006 يك روش كاملا جديد را براي مسأله مسيريابي وسايل نقليه چندگانه با تقسيم برداشت (MSDVRP)، بر مبناي مدل برنامه ريزي پوياي قطعي و الگوريتم جستجو كوتاه‌ترين مسير معرفي كردند. بر مبناي چند ويژگي جواب‌هاي بهينه MSDVRP، آنها مدل پوياي اوليه را براي يافتن يك مدل معادل، مجدد فرمول‌بندي كردند. اين مدل كوچك شده، با يك شبكه براي‌دار مرتبط است، كه سپس توسط الگوريتم كوتاه‌ترين مسير حل خواهد شد(ظهره‌وند،2011).

به مانند ساير گونه‌هاي VRP، روش‌هاي ابتكاري بطور وسيعي در حل SDVRP مورد استفاده‌اند. درور و ترودئو در سال 1989يك روش جستجو محلي را براي حل SDVRP پيشنهاد كردند. روش آنها يك الگوريتم دو مرحله‌اي است، در مرحله اول يك جواب شدني را براي VRP توليد مي‌كند و سپس از روي آن يك حل شدني را براي SDVRP ايجاد مي‌كند. در مرحله اول از سه روال استفاده مي‌شود: (i) يك توليد كننده اوليه مسير برمبناي الگوريتم كلارك و رايت،  (ii)يك تعويض گره بر مبناي جابجايي تك گره و دو گره، (iii) يك بهبود مسير بر مبناي يك دستورالعمل 2-opt. مرحله بعدي از، (i) يك تعويض 2-split، و (ii) يك روال افزايش مسير، بهره مي‌جويد. براي هر نقطه تقاضا داده شده، 2-split يك همسايگي را ايجاد مي‌كند با تمام جايگزين‌ها كه نقطه تقاضا را حذف كرده، و آنها را در دو مسير ديگر كه تركيب ظرفيت آنها براي برآورده‌سازي تقاضا كافيست وارد مي‌كند. در هر تكرار، داوطلب با بيش‌ترين صرفه‌جويي انتخاب مي‌شود و جستجو زماني پايان مي‌پذيرد، كه ديگر بهبودي حاصل نشود. پس از اينكه جستجو محلي به اتمام رسيد، يك روال افزايش مسير، مسيرهاي جديدي را براي حذف تقسيم تحويل‌ها براي كاهش هزينه كلي مسيرها، به جريان مي‌افتد(ظهره‌وند،2011).

.دانلود پايان نامه حل مسئله مسيريابي وسايل نقليه چند انبار با پنجره زماني با استفاده از يك الگوريتم فرابتكاري كارآمد

روش‌هاي فراابتكاري نيز براي حل SDVRP توصيه مي‌شوند. در سال 2004 هو و هاگلند يك روش جستجو ممنوعه را براي حل مثال‌هايي از SDVRP همراه با پنجره زماني توسعه دادند. آنها يك جواب اوليه را با بررسي مشتري‌ها در يك توالي مشخص و افزودن نزديك‌ترين مشتري مسير داده نشده به آخرين مشتري مسير داده شده در راه‌هاي ممكن، ايجاد مي‌كنند. اگر تقاضاي مشتري از مجموع ظرفيت ماشين تجاوز كند، تقاضا مابين ماشين‌ها تقسيم خواهد شد، و مسير جديدي براي برآورده‌سازي اين تقاضا ايجاد مي‌شود. هنگاميكه برنامه مسيرها ايجاد شد، يك الگوريتم جستجو ممنوعه شروع بكار مي‌كند. در هر تكرار بهترين گزينه در ميان چهار همسايگي انتخاب مي‌شود، و جواب‌هاي همسايگي براي بهبود ارزيابي مي‌شوند. همسايگي‌هاي ارزيابي شده جايگزين يك مشتري در مسير مي‌شوند، تقسيم تحويل بين دو مسير را حذف مي‌كنند و يك تحويل جديد با دو مسير مشابه را ايجاد مي‌كنند، دو مشتري را مابين دو مسير معاوضه مي‌كنند، و يك دستوالعمل 2-opt را بين دو مسير به اجرا مي‌گذارند. آرچتي و همكارانش در سال2006 يك الگوريتم جستجو ممنوعه را براي حل SDVRP ارائه كردند، در جاييكه يك مشتري از يك مجموعه از مسيرهاي سرويس‌دهي حذف مي‌شود و در مسير جديد يا مسير موجودي كه ظرفيت استفاده نشده دارد، وارد مي‌شود (ظهره‌وند،2011).

[1] Split Delivery VRP


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۳:۰۶  توسط مدير  نظرات (0)

در طول دو دهه اخير، مديران شاهد يك دوره تغييرات شگرف جهاني به واسطه پيشرفت در تكنولوژي، جهاني شدن بازارها و شرايط جديد اقتصاد سياسي بوده اند. با افزايش تعداد رقبا در كلاس جهاني، سازمان ها مجبور شدند كه سريعاً فرآيندهاي درون سازماني را براي باقي ماندن در صحنه رقابت جهاني بهبود بخشند.

در دهه هاي 70-1960 سازمانها به توسعه جزئيات استراتژي هاي بازار همت گماردند كه بر برآورده كردن «رضايت» مشتريان متمركز بود. آنها بدين درك نايل آمدند كه مهندسي و طراحي قوي و عمليات توليد منسجم و هماهنگ ، پيش نياز دستيابي به نيازمنديهاي بازار و در نتيجه سهم بازار بيشتر است. بنابراين، طراحان مجبور شدند كه ايده آل ها و نيازمنديهاي موردنظر مشتريان را در طراحي محصولات خود بگنجانند و در حقيقت محصولي را با حداكثر سطح كيفي ممكن، در حداقل هزينه، توام با ايده آل هاي موردنظر مشتري روانه بازار سازند.

در دهه 1980 با افزايش تنوع در الگوهاي موردنظر مشتريان، سازمانهاي توليدي به طور فزاينده اي به افزايش انعطاف پذيري در خطوط توليد، بهبود محصولات و فرآيندهاي موجود و توسعه محصولات جديد براي ارضاي مشتريان علاقه مند شدند كه اين موضوع - به نوبه خود - چالشهاي جديدي را براي آنها رقم زد.

در دهه 1990 به موازات بهبود در توانمنديهاي توليد، مديران صنايع درك كردند كه مواد و خدمات دريافتي از تامين كنندگان مختلف تاثير بسزايي در افزايش توانمنديهاي سازمان به منظور برخورد با نيازمنديهاي مشتريان دارد كه اين امر به نوبه خود، تاثير مضاعفي در تمركز سازمان و پايگاههاي تامين و استراتژي هاي منبع يابي بر جا نهاد. همچنين مديران دريافتند كه صرفاً توليد يك محصول كيفي، كافي نسبت، در واقع تامين محصولات با معيارهاي موردنظر مشتري (چه موقع، كجا، چگونه) و با كيفيت و هزينه مورد نظر آنها، چالشهاي جديدي را به وجود آورد. در چنين شرايطي به عنوان يك نتيجه گيري از تغييرات مذكور دريافتند كه اين تغييرات در طولاني مدت براي مديريت سازمانشان كافي نيست. آنها بايد در مديريت شبكه همه كارخانجات و شركتهايي كه وروديهاي سازمان آنها را (به طور مستقيم و غيرمستقيم) تامين مي كردند، همچنين شبكه شركتهايي مرتبط با تحويل و خدمات بعد از فروش محصول به مشتري درگير مي شدند. با چنين نگرشي رويكردهايي «زنجيره تامين» و «مديريت زنجيره تامين» پاي به عرصه وجود نهادند.

2-2- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و مفاهيم آن

اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ در ﺗﻌﺮﯾﻒ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳﺘﺪﻟﺮ[1] و كيلگر[2] (2005) زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي  ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﯽ اﯾﺠﺎد ارزش ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

زنجيره تامين تمام فعاليت هاي مرتبط با جريان كالا و تبديل مواد، از مرحله تهيه ماده اوليه تا مرحله تحويل كالاي نهايي به مصرف كننده را شامل مي شود. بطور گسترده تر يك زنجيره تامين، شامل حداقل دو يا سه سازمان است كه از نظر قانوني از هم جدا بوده و توسط جريان هاي مواد، اطلاعات و مالي به هم مرتبط هستند (شكل2-2). اين سازمان ها مي توانند سازمان هايي باشند كه قطعات و محصولات نهايي توليد مي كنند و حتي فراهم كنندگان خدمات لجستيك و خود مشتري نهايي را نيز در بر مي گيرند (استدلر و كيلگر، 2005).

[1]  Stadtler

[2]  Kilger

شكل2-2 جريان هاي زنجيره تامين

 

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ زﯾﺮ را از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ تامين منابع، ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎي زﻧﺠﯿﺮه را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻋﻀﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ كنندگان، واﺳﻄﻪها، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ... ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تامين ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد (دفي و ستانك[1]، 2005). هيلتوفث[2] (2009) ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽكند ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎري ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد، اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه تاﻣﯿﻦ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ  موﺟﺐ مي شود كه كالا به موقع، با مقدار مناسب و كمترين هزينه ممكن در مكان مطلوب باشد و نيازهاي ﻣﺸﺘﺮي را ارﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ، ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮاد را از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ (شكل 2-2). ﺳﻮ و ﻫﻤﮑﺎران[3] (2008) ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ و ﻫﻤﮑﺎري در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ را از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ سازمان ها ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

لينك خريد و دانلود پايان نامه :

شناسايي و ارزيابي مولفه هاي مديريت زنجيره تامين سبز با رويكرد تصميم گيري هاي چند معياره فازي (مطالعه موردي: صنعت مواد غذايي)

زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ در ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎي زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ باشد. در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رواﺑﻂ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎي وﻇﯿﻔﻪ اي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، توليد، خريد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ... ميﺑﺎﺷﺪ (استدلر و كيلگر، 2005).

[1] Defee & Stank

[2] Hilletofth

[3] Su  et al


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۰:۴۲  توسط مدير  نظرات (0)

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ]