پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

طبق ماده 232 از قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مقرر شده بود كه آراء  دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قطعي و لازم اجر است مگر در جرايم (اعدام، رجم، حد يا قصاص نفس يا اطراف، ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال، مصادره اموال، جرايمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است و...» اما در قانون جديد برابر ماده 427 مقرر شده است: « راء دادگاههاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي¬شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضائي قابل تجديدنظر و يا در ديوان عالي كشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزيري درجه هشت باشد.

خريد و دانلود متن كامل :

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

ب- جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي كه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد.

تبصره 1- در مورد مجازات‌هاي جايگزين حبس، معيار قابليت تجديدنظر، همان مجازات قانوني اوليه است.

تبصره 2- آراء قابل تجديدنظر، اعم از محكوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب، اناطه و تعويق صدور حكم است. قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظرخواهي، درصورتي مشمول اين حكم است كه رأي راجع به اصل دعوي، قابل تجديدنظر خواهي باشد».

سابقاً ماده 232 ق.آ.د.ك 1378 اصل بر قطعيت آراء دادگاه‌هاي كيفري قرار داده بود و آراء قابل تجديد نظر در اين ماده احصاء شده بود، اما در ماده 427 قانون جديد قانونگذار با جابجايي واژه«‌جز در موارد زير» اصل را بر قابل تجديد نظر خواهي بودن احكام دادگاه‌هاي كيفري كه حسب مورد در دادگاه تجديد نظر استان يا ديوان عالي كشور صورت مي‌گيرد. نتيجه اين كه در قانون سابق اصل بر قطعي بودن احكام و در قانون جديد اصل بر قابل تجديد نظر بودن احكام مي باشد.


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۱۶:۱۳  توسط مدير  نظرات (0)

اصولاً بعد از قطعيت حكم، مفاد آن لازم‌الاجرا است و ديگر نمي‌توان با اعتراض به آن خواستار رسيدگي مجدد به پرونده شد حكم نيز در سه مورد قطعي محسوب مي‌شود:

«ماده 427- آراء دادگاههاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي‌شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضائي قابل تجديدنظر و يا در ديوان عالي كشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزيري درجه هشت باشد.

ب- جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي كه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد».

پس از قطعيت حكم، مفاد آن صحيح فرض مي‌گردد. و براي آن اعتباري قائل مي‌شوند. كه مانع رسيدگي مجدد به موضوع مورد حكم است و در نتيجه قاعده‌اي شكل مي‌گيرد به نام قاعده اعتبار امر مختوم يا قاعده قضيه محكوم بها. با اين حال، قاعده‌اي كه به اين ترتيب شكل مي‌گيرد فرضي بيش نيست تا پاياني براي رسيدگي قضايي به اختلاف طرفين باشد و ممكن است دلايل روشني بر نادرست بودن حكم به دليل اشتباه قضايي وجود داشته باشد. در اين حالت، به منظور اشتباهات قضايي و جلوگيري از به كيفر رسيدن متهم بي‌گناه از گذشته پذيرفته شده كه بعد از قطعيت حكم نيز در مواردي خاص و استثنايي، كه به آن موارد فوق‌العاده اعتراض به احكام نيز گفته مي‌شود، بتوان حكم را مورد اعتراض قرار داد و رسيدگي دوباره به پرونده را خواستار شد[1].

خريد و دانلود متن كامل :

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تحولاتي كه در زمينه قوانين مربوط به دادرسي كيفري به عمل آمد، با وجود ترديدهاي اوليه در مشروعيت تجديدنظرخواهي و در نتيجه محدود شدن آن در نخستين قوانين مهم مورد تصويب بعد از انقلاب، قانون‌گذار به تدريج ضمن توسعه موارد و جهات تجديدنظر خواهي از حكم قبل از قطعيت آن، به پيش‌بيني طرق جديدي براي اعتراض برخي مقامات قضايي به احكام دادگاه‌ها حتي پس از قطعيت آن پرداخت. در تمامي اين موارد، تلاش قانون‌گذار اين بوده است كه در كنار يك راه سنتي از طرق فوق‌العاده اعتراض به احكام قطعي، يعني طريق اعاده دادرسي، كه موارد آن محدود و مشخص است. راه ديگري براي اعتراض به هر حكم خلاف قانون يا خلاف شرع، حتي بعد از قطعيت آن، در پيش‌روي مقامات خاص قضايي بگشايد تا بدين ترتيب از اجراي چنين احكامي جلوگيري به عمل آيد. نتيجه اينكه، در حال حاضر، و در پي تصويب قوانين مختلف و آزمودن راه‌هاي گوناگون اعتراض به احكام، يك طريق مشخص به عنوان اعاده دادرسي براي تقاضاي رسيدگي دوباره به پرونده‌اي كه حكم آن صادر و قطعي گرديده وجود دارد. ولي از آنجا كه پيمودن اين مسير و اعاده دادرسي نسبت به پرونده از دو راه امكان‌پذير است. يكي از طريق موافقت ديوان عالي كشور و ديگري از طريق موافقت رئيس قوه‌قضائيه، در اينجا موارد را در دو قسمت متفاوت تقسيم‌بندي مي نماييم و تفسير آنها جهت اطاله بحث پرهيز مي‌كنيم:

(الف) اعاده دادرسي عام از طريق ديوان عالي كشور كه از گذشته وجود داشته است

(ب) اعاده دادرسي خاص از طريق رئيس قوه‌قضائيه كه اخيراً در قوانين پيش‌بيني شده است

مرجع اصلي و عام نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم ديوان عالي كشور است. بنابراين، از آنجا كه اين شكل از اعتراض به حكم از گذشته به عنوان وسيله‌اي براي درخواست از اين مرجع جهت موافقت با رسيدگي مجدد به پرونده مطرح بوده و در ق.آ.د.ك نيز همچنان مورد قبول قرار گرفته است، از آن به اعاده دادرسي عام ياد كرديم. اين شيوه، روشي است كه به وسيله آن دادگاه ديگري هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي با موافقت ديوان عالي كشور، يك بار ديگر به اتهام شخصي كه در مورد او حكم قطعي صادر شده، رسيدگي مي‌نمايد. مهم‌ترين ويژگي اعاده دادرسي اين است كه اجراي مجازات موضوع حكم، مانع اعتراض به آن حكم و درخواست اعاده دادرسي نيست[2].

[1]- خالقي، علي، آيين دادرسي كيفري، تهران، انتشارات شهردانش، 1392، صص391-393

[2]- درمزاري، محمدرضا زماني، آيين دادرسي كيفري، نشر دانش، 1393، ص24


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۱۳:۵۳  توسط مدير  نظرات (0)

اين قرار اظهار نظر ماهوي و صريح تحقيق مبني بر كافي نبودن دلايل اثبات اتهام عليه متهم است و در مواردي صادر مي‌گردد كه اساساً جرمي واقع نگرديده و يا متهم مرتكب آن نشده باشد. مطابق قسمتي از بند (ك) ماده 3 ق.ت.د.ع در صورتي كه به عقيده بازپرس‌، عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولاً جرمي واقع نشده و يا دلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد‌، قرار منع تعقيب‌ درباره ايشان صادر مي‌شود:

نخست‌، در صورتي كه عمل متهم متضمن جرمي نبوده يعني متهم عملي انجام داده كه در زمان ارتكاب آن هيچ متن قانوني آن را جرم نمي شناسد. مثلا متهم كه خانه خود را براي مدت يكسال به شخصي اجاره داده، يك ماه بعد از انعقاد عقد اجاره‌، همان خانه را براي مدت يكسال ديگر به شخص ديگري اجاره داده و كل مبلغ اجاره بها را از او دريافت مي‌كند، در حالي كه تاريخ شروع قرارداد اجاره دوم را فرداي روز پايان مدت قرارداد اجاره اول تعيين نموده باشد كه در اين صورت‌، اقدام به انعقاد اجاره دوم از سوي موجر منطبق با جرم انتقال مال غير يا معامله معارض و يا هيچ جرم ديگري نيست‌.

دوم‌، در صورتي كه اصولا جرمي واقع نشده باشد‌، يعني عملي كه به متهم نسبت داده شده‌، در قوانين حاكم در زمان ارتكاب‌، جرم محسوب مي شود،ولي تحقيقات نشان مي دهد كه اساساً اين جرم واقع نگرديده است‌. مثلا در مورد پرونده آدم ربايي‌، معلوم مي شود كه شخص كه گمان مي شده توسط آدم ربايان ربوده شده باشد‌، به اراده خويش منزل خود را ترك كرده و چند روزي به شهر ديگري رفته است.[1]

خريد و دانلود متن كامل :

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

در ماده 383 قانون جديد مقرر گرديده: «در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، پس از پايان تحقيقات مقدماتي، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله كافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع يا موقوفي تعقيب و در غير اينصورت قرار رسيدگي صادر مي‌كند».

در قانون سال 78، در مواقعي كه پرونده بطور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شد، شاخصي براي پايان يافتن تحقيقات مقدماتي وجود نداشت و صرفاً ارسال اخطار براي حضور در دادگاه بيانگر ورد اتهام بود اما در قانون جديد، قانون‌گذار با تعيين قرار رسيدگي‌، پايان مرحله تحقيقات مقدماتي را مشخص كرده است[2].

[1]- شيرازي، اكبر، «عدالت قضايي؛ درسي از تجربه و تاريخ»، تهران، مجله كانون وكلاي دادگستري مركز، 1372، ص78

[2]- مهابادي، علي اصغر‌، منبع پيشين، ص255


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۱۱:۲۶  توسط مدير  نظرات (0)

چكيده ........................................................................................................................................ 1             مقدمه ...................................................................................................................................... 2

الف) بيان موضوع       .......................................................................................................... 4

ب) سوالات تحقيق ............................................................................................................... 4

پ) فرضيه هاي تحقيق ....................................................................................................... 4

ث) اهداف تحقيق ................................................................................................................. 5

ث) روش تحقيق ................................................................................................................... 5

ج) معرفي پلان ...................................................................................................................... 6

فصل نخست :

مفاهيم مقدماتي بزه ديدگي و بزهكاري

مبحث اول: بزه ديدگي ......................................................................................................... 8

گفتار اول: مفهوم و اقسام بزه ديدگي ................................................................................ 8

بند اول: تعريف بزه ديدگي .................................................................................................. 9

الف: بزه ديدگي اوليه ............................................................................................................. 9

ب: بزه ديدگي ثانويه ............................................................................................................. 9

گفتار دوم: بزه ديدگي زنان ................................................................................................ 10

بند اول: عوامل موثر بر بزه ديدگي زنان .......................................................................... 11

بند دوم: پيامد بزه ديدگي زنان ......................................................................................... 12

بند سوم: بزه ديده شناسي زنان ........................................................................................ 13

الف: بزه ديده شناسي .......................................................................................................... 15

ب:بزه ديده شناختي حمايتي ............................................................................................ 16

مبحث دوم: بزهكاري .......................................................................................................... 19

گفتار اول: بزهكاري ............................................................................................................. 19

بند اول: مفهوم بزهكاري ................................................................................................... 20

الف) تعريف بزهكاري در اصطلاح حقوقي....................................................................... 21

بند دوم: اقسام بزه ديدگي.................................................................................................. 22

الف) تعريف بزهكاري در اصطلاح جرم شناسي............................................................... 23

گفتار دوم: بزهكاري زنان ................................................................................................... 23

بند اول: عوامل موثر بر بزهكاري زنان ............................................................................ 24

بند دوم: پيشگيري از بزهكاري زنان ............................................................................... 26

الف) فرهنگ سازي ............................................................................................................. 26

ب) آموزش و پرورش .......................................................................................................... 29

ج) بهبود شرايط اقتصادي ................................................................................................. 30

د)حمايت از افراد ويژه ....................................................................................................... 30

فصل دوم

تحليل جرم شناختي بزه ديدگي و بزهكاري زنان

مبحث اول: بررسي رويكرد كلاسيك جرم شناسي...................................................... 33

گفتار اول: رويكرد زيست شناختي................................................................................. 33

بند اول: نظريات سزار لمبرزو ......................................................................................... 36

بند دوم: نقد نظريات سزار لومبروزو ............................................................................. 40

گفتار دوم:رويكرد روان شناختي ................................................................................... 41

بند اول : نقد ديدگاه روانشناختي  ................................................................................ 44

بند دوم: رويكرد جامعه شناختي ............................................................................... ....45

بند سوم: نقد ديدگاه جامعه شناختي.................................................... 47

مبحث دوم:بررسي رويكرد نوين جرم شناسي ........................................................... 48

گفتار اول: نظريه بر چسب زني .................................................................................... 49

بنداول: توصيف نظريه برچسب زني ............................................................................ 50

بند دوم: نقد نظريه برچسب زني ................................................................................. 52

گفتار دوم: نظريات جرم شناسان معاصر .................................................................... 54

بند اول: اتو پلاك و ملاحظه كاري اجتماعي.............................................................. 54

بند دوم: جان هاكان و تئوري كنترل و قدرت............................................................ 56

بند سوم: رابرت آكنيو و تئوري عمومي فشار............................................................. 58

گفتار سوم: جرم شناسي فمينيسم .............................................................................. 61

بند اول: انواع جرم شناسي فمينيسم .......................................................................... 63

بند دوم: نقد بر جرم شناسي فمينيسم ....................................................................... 65

گفتار چهارم: جرم شناسي بزه ديده شناسي .............................................................. 66

بند اول: چهارچوب مطالعات بزه ديده شناسي .......................................................... 67

بند دوم: بزه ديده در تحولات اخير كيفري ................................................................ 69

الف-حق حمايت از بزه ديده در مقابل متهم ............................................................. 69

ب-حق اطلاع از هرگونه جلسات دادگاه ..................................................................... 69

ج-حق حضور در تمامي جلسات اداري ...................................................................... 70

د-حق مشاوره با وكيل ................................................................................................... 71

ذ-حق جبران به موقع و كامل خسارت ...................................................................... 71

س- حق رسيدگي سريع و بودن تاخير ...................................................................... 72

ط-حق رفتار كرامت مدار با بزه ديده ......................................................................... 72

فصل سوم :

مصاديق بزه ديدگي و بزه كاري زنان

مبحث اول: مصاديق بزه ديدگي خاص زنان............................................................... 74

گفتار اول: مصاديق بزه ديدگي براساس نوع آسيب و صدمه ................................. 74

بند اول: خشونت جسمي ............................................................................................... 76

بند دوم: خشونت جنسي ............................................................................................... 77

بند سوم:خشونت رواني ................................................................................................... 79

بند چهارم:خشونت اقتصادي و كاري .......................................................................... 81

بند پنجم: هرزه نگاري .................................................................................................... 82

گفتار دوم:مصاديق بزه ديدگي بر اساس مكان وقوع بزه ......................................... 84

بند اول: خشونت در محيط خانه .................................................................................. 84

بند دوم: خشونت در محيط اجتماع ............................................................................. 86

بند سوم: مزاحمت هاي خياباني .................................................................................... 87

مبحث دوم :مصاديق بزهكاري خاص زنان .................................................................. 88

گفتار اول:جرايم بر ضد عفت و اخلاق عمومي ........................................................... 88

بند اول:روسپيگري ........................................................................................................... 88

بند دوم:مساحقه ................................................................................................................ 91

بند سوم: ارتباط نا مشروع .............................................................................................. 94

الف)خيانت عاطفي..............................................................................................................94

ب) خيانت جنسي ............................................................................................................ 95

بند چهارم) شهادت دروغ................................................................................................. 96

گفتار دوم: جرائم عليه اشخاص ..................................................................................... 97

بند اول: سقط جنين ........................................................................................................ 97

بند دوم: بچه كشي ........................................................................................................... 99

بند سوم: شوهركشي و شوهرآزاري ............................................................................. 100

بند چهارم:همسر كشي ................................................................................................... 102

گفتار سوم: جرائم عليه اشخاص .................................................................................. 103

بند اول: قاچاق مواد مخدر ........................................................................................... 104

بند دوم:اختفاي مال مسروقه ....................................................................................... 105

نتيجه گيري .................................................................................................................... 108

پيشنهاد ها ...................................................................................................................... 110

منابع و ماخذ  ................................................................................................................

 

خريد و  دانلود فايل پايان نامه ارشد : ارتباط بزه ديدگي با بزهكاري زنان با فرمت ورد (DOC)


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۶:۳۹  توسط مدير  نظرات (0)

رابطه مسائل رواني و بزهكاري دوگونه نگرش ديده مي شود. اول اينكه برخي روانشناسان نقش عوامل رواني را زمينه ساز و مستعد كننده بزهكاري مي دانند اما برخي ديگر اين عوامل را به عنوان عنصر تمام كننده و علت بزهكاري ويا نابهنجاري مي دانند.

بند اول : نقد ديدگاه روانشناختي

طرفداران ديدگاه روانشناختي جرم را ثمره عدم تعادل و شخصيت فرد مي دانند. اين عدم تعادل ناشي از عوامل رواني و بيولوژيكي است. همين عدم تعادل رواني سهم عمده اي دركشيده شدن افراد به سمت رفتارهاي ضد اجتماعي دارد. عدم توجه به ساير عوامل فرهنگي، اجتماعي در بروز رفتار مجرمانه از مهمترين نقدهاي وارد به اين رويكرد است. چرا كه تربيت و زندگي در محيط اجتماعي و فعاليت هاي گروهي مي توان در شكل گيري شخصيت افراد نقش مهمي را ايفا نمايد.

برخلاف نظر برخي روانشناسان كه بزهكاري را نوعي بيماري رواني با ديوانگي تصور مي كردند، بزهكار بيمار رواني نمي باشد بنابراين نقش عوامل رواني به حدي كه بر فراز محققين اين رشته بر آن قائلند مورد قبول نخواهد بود. اگر عوامل رواني در آن در توانايي داشتند كه به تنهايي فرد را به سوي رفتار مجرمانه سوق مي دهند. در اين صورت مي بايست تمام افرادي كه دچار اختلالات رواني هستند دست به ارتكاب رفتار مجرمانه بزنند. اما مطالعات خلاف اين را ثابت مي كند. چراكه خلافكاران كه اختلالات رواني دارند در اقليت مي باشند. تحقيق راجع به آمار بزهكاري كه دچار اختلالات رواني بوده اند اعلام مي نمايد كه وجود نقائص هوشي و عدم تعادل شخصيتي ضرورتاً رابطه علمي بين آن ها و بزهكاري را اثبات نمي كند. بزهكاران نيز مانند ساير افراد جامعه از سلامت رواني و جسماني برخوردارند.

شخصيت رواني فردي كه دچار اختلال شده است در صورتي كه محيط اجتماعي او سالم باشد و زمينه هاي منفي نداشته باشد به تنهايي قادر نيست فرد را به سمت بزهكاري سوق دهد. اما در صورتي كه شرايط محيطي، زمينه ساز رفتار بزه كارانه باشند و فرد از لحاظ رواني و شخصيتي دچار اختلال باشد در اين صورت احتمال كشيده شدن فرد به سمت بزهكاري فراوان است.

بند دوم: رويكرد جامعه شناختي

يكي ديگر ازرويكرد هايي كه نسبت به بزهكاري وجود دارد،رويكرد روان شناختي است.اگر رويكرد روان شناختي به تاثير مسائل رواني در رفتار مجرمانه تاكيد داشت در رويكرد زيست شناختي به تاثير شكل ظاهري و ساختار ژنتيكي و اختلالات جنسي و هورموني در بزهكاري تاكيد مي كرد رويكرد حاضر به نقش محيط اجتماعي و نحوه جامعه پذيري افراد و تاثير نهاد هاي اجتماعي همچون خانواده و مدرسه، گروه دوستي و ساير مسائل اجتماعي در پديده بزهكاري است.در مورد زنان هم بر اساس تمايزات اجتماعي و نقش هاي جنسيتي را به آن ها داده مي شود.مي توان رويكرد اجتماعي را مورد توجه قرار داد.برخي محققين كه مي توان در رابطه با زنان با تصميم نظريه هايي كه در مرد مردان است بزهكاري انان را توجيه نمود.

اختلاف فرهنگي در رابطه با نحوه اجتماعي كردن زنان و مردان و تفاوت شديدي كه بر دختران و زنان درخصوص ماندن در خانه اعمال مي گردد بر ميزان مجرميت آنان موثر است.[1]رويكرد جامعه شناختي ضمن تاكيد بر تاثير محيط اجتماعي بر بزهكاري،كمي بزهكاري زنان در مقايسه با مردان را به خاطر موقعيت هاي اجتماعي و عدم درگير شدن آن ها در مسايل اجتماعي مي داند.

به همين دليل پس از مطالعه بر روي خودكشي زنان به اين نتيجه ميرسد كه اگر زنان كمتر مرتكب خودكشي يا قتل مي شوند به اين دليل نيست كه از نظر فيزيولوژيكي با مردان متفاوت هستند.او تنها از فرصت هاي لازم براي حضور در فعاليت هاي اجتماعي برخوردار نيست.به همين دليل كمتر در معرض مرگ و مير هاي تصادفي قرار دارند.

نحوه اجتماعي شدن افراد مي تواند در موقعيت آن ها در جامعه و متعاقب آن بروز رفتار مجرمانه و انحرافي تاثيرگذار باشد.به طوري كه پسران در مقايسه با دختران معمولا به گونه اي جامع پذير مي شوند كه آزادي بيشتري برخوردارند.خانواده نيز آنان را به انجام فعاليت هاي بسيار تشويق مي كند در نتيجه آنان مجال بيشتري دارند تا در معرض بزهكاري قرار گيرند.خريد و  دانلود فايل پايان نامه ارشد : ارتباط بزه ديدگي با بزهكاري زنان با فرمت ورد (DOC)

دكتر لسان الله قراي مقدم: آسيب شناس و كارشناس علوم اجتماعي. ضمن تاكيد بر اينكه فقر، بيكاري و تورم از دلايل افزايش خشونت در بين زنان است اشتغال و حضور اجتماعي زنان را از دلايل ياد گرفتن خشونت و رفتن تدريجي آنان به سمت بزهكاري مردانه در جامعه زنان ايران هم از يك سو ارزشهاي سنتي وديني حاكم است و از سوي ديگر ارزشهاي جديد و در حال شكل گيري مي باشند شاهد چنين تحولي هستيم.

روي آوردن زنان و دختران به محيط هاي اجتماعي همچون دانشگاه و ادارات و سازمان ها، رسانه هاي جمعي، بازار و مشاغل آزاد كه لازمه آن حضور در جامعه و معاشرت با ديگران است نشانگر تجربه جديدي براي زنان است.

 

 

[1]معظمي.شهلا.بزهكاري كودكان و نوجوانان.جلد اول.تهران.انتشارات نشر دادگستر.چاپ اول1388.ص532


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۴:۱۶  توسط مدير  نظرات (0)

تحقيق بر روي  BRBها اولين بار توسطYashino  و همكاران انجام شد. آنها دو نمونه را كه "ديوار برشي با بادبند" مي­ناميدند، شامل صفحه فولادي مسطح روكش شده با پانل­هاي بتن مسلح و بعضي از مواد لغزنده در بين آنها، مورد آزمايش قرار دادند. با توجه شكل 1-10 بيست و يك نمونه با تركيبات متغير، تحت بار فشاري يكنواخت آزمايش شدند. نتايج نشان داد، به منظور جلوگيري از تغييرشكل انتهاي سخت شده در پانل پيش ساخته، قرار دادن Styrol foamهاي كوچك در شكاف­ها ضروري مي­باشد [7].

به منظور بررسي رفتار هيسترتيك، 14 نمونه با مقياس5/1، از بابندهاي x شكل و قطري، با روكش­هايي به وسيله پانل­هاي پيش ساخته(pc)، تحت بار چرخه­اي مورد آزمايش قرار گرفت. مراحل آزمايش و رفتار هيسترتيك يكي از نمونه­ها در شكل 1-10 نشان داده شده است. نتايج آزمايش نشان مي­دهند كه، ظرفيت باربري بادبندهاي غير پيوسته (unbounded brace)، از ظرفيت باربري بادبندهاي پيوسته (brace bonded) بزرگتر است. توزيع يكنواخت كرنش اندازه­گيري شده در طول محور بادبند، به اندازه قسمت بدون روكش بادبند بوده است، كه اثرات عدم پيوستگي را (deboding) نشان مي­دهد. به منظور چك كردن رفتارBRB  در قاب فولادي واقعي، دو نمونه با مقياس 5/0 مورد آزمايش قرار مي­گيرد (داراي دو طبقه و دو دهانه).

اجزاي تشكيل دهنده BRB

1-4-4-1- بخش جاري شونده محصور شده

اين بخش فولادي مي­تواند با مقطع عرضي قوطي­شكل يا صليبي شكل باشد، اگر چه معمول است كه يك ورق فولادي دور تا دورش را پوشش دهد. مي­توان بيشتر از يك ورق نيز استفاده كرد، زيرا اين بخش تحت بارگذاري چرخه­اي طراحي مي­شود، تا فولاد نرم (فولاد كم مقاومت يافولاد 36 A) كه شكل­پذيري بالايي را نشان مي­دهد تسليم شود. همچنين، فولاد با مقاومت بالا و با آلياژ كم استفاده شده است.

1-4-4-2- بخش الاستيك محصور شده

در اين بخش، اطراف را بوسيله پوششي از ملات مي­پوشانند، معمولاً قسمت گسترش يافته، بخش منع كننده تسليم مي­باشد، اما با مساحت توسعه يافته، به منظور اطمينان از پاسخ الاستيك مي­توان با عريض­تر كردن بخش جلوگيري كننده، از تسليم زود هنگام جلوگيري كرد. همچنين معمول است كه از سخت­كننده­هايي كه در اين ناحيه جوش داده مي­شوند براي افزايش سطح استفاده شود [8].

1-4-4-3- بخش الاستيك محصور نشده

اين بخش معمولاً توسعه يافته­ي بخش قبل مي­باشد كه هسته محافظ فولادي ناميده مي­شود. معمولاً اين بخش را مانند اتصالات پيچي طراحي مي­كنند. اتصالات جوشي نيز امكان­پذير مي­باشد. ملاحظات طراحي اين بخش شامل:

1- خطاي ساخت براي نصب كردن و يا آسان جدا كردن

2- جلوگيري از كمانش موضعي

متن كامل فايل در لينك زير :

1-4-4-4- مصالح جدا كننده و انبساطي

مصالح لغزنده­اي كه به طور مؤثري انتقال بين هسته فولادي و ملات را حذف كنند و يا به حداقل برسانند. موادي مثل پلي­اتلين، روغن سيليكن، نوار ماستيك و...از جمله اين مواردند. به دليل مكانيزم محصورشدگي، امكان كمانش هسته­ي فولادي در مدهاي بالاتر وجود دارد.

به همين دليل اين فضاي خالي بايد به اندازه­ي كافي بزرگ باشد تا به فولاد اجازه انبساط در مد فشاري را بدهد. در غير اينصورت، اصطكاكي كه توسط نيروهاي تماسي بين فولاد منبسط شده و ملات به وجود مي­آيد باعث مي­شود مكانيزم محصورشدگي، مقداري نيروي محوري را تحمل كند. ازطرف ديگر اگر اين فضاي خالي خيلي بزرگ باشد، كمانش و انحناي همراه با آن خيلي بزرگ مي­شود و مي­تواند مقاومت خستگي بادبند را در برابر بارهاي رفت و برگشتي كاهش دهد. در تخمين مقدار فاصله خالي بين ملات و هسته­ي فلزي بايد مقدار ضريب پواسون 3/0 در حالت الاستيك 5/0 در حالت جاري شدن در نظر گرفته شود. طراحي فضاي خالي همچنين بر اساس بيشينه كرنش نيز بايد در نظر گرفته شود.


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۱:۵۲  توسط مدير  نظرات (0)

آنچه امروزه در زمينه طراحي سازه­ها از ضريب رفتار، ضريب كاهش نيرو و يا ضريب اصلاح پاسخ و يا ضريب كاهش مقاومت سازه نام برده مي­شود. تا چند دهه پيش به اين مفهوم وجود نداشتند. در زمان­هاي نه­چندان دور براي طراحي لرزه­اي سازه­ها، بدين گونه عمل مي­شد كه درصدي از وزن سازه به­عنوان بار افقي معادل بار زلزله، به ساختمان اثر داده مي­شد و ساختمان براي آن طراحي مي­گرديد. به بيان ديگر نيروي معادل افقي به صورت  محاسبه مي گرديد كه وزن ساختمان و  ضريب زلزله مي­باشد. در طي دهه­هاي اخير كه مهندسان و پژوهشگران با روش­هاي محاسبه پاسخ الاستيك لرزه­اي سازه­ها آشنا شدند، مفاهيمي خاص ارائه شده است. تا اواخر سال 70 ميلادي از ضريب  براي تعديل نيرو استفاده مي­شد. دستيابي به اين ضريب براي سيستم­هاي مختلف سازه­اي، به­صورت توافقي بوده و اغلب براساس قضاوت و درك مهندسي تهيه كنندگان آيين­نامه­ها بر­پايه مشاهدات تجربي از رفتار مشترك سيستم­هاي سازه­اي در طي زمين لرزه­ها كه گاهي هم تطابق كامل با واقعيت نداشت، صورت مي­گرفت. مفهوم اخير مورد استفاده قرار مي­گرفت تا جايي كه k جاي خود را به ضريب رفتار( ) داد. طي مراحل اوليه ATC-3، پيشنهاد هايي براي ايجاد روش طرح لرزه­اي سازه­ها در دو سطح حدي و بهره­برداري مطرح كرد، اما از آنجا كه اين روش براي حرفه مهندسي دشوار به نظر مي­رسيد، تصميم بر­آن شد كه طراحي در يك مرحله و به صورت استاتيكي خطي انجام شود ([i]). علاوه بر جايگزيني  به­جاي ، روش طراحي از تنش مجاز به مقاومت نهايي تغيير يافت. اما بعضي از آيين نامه­ها هنوز هم از روش طراحي تنش مجاز استفاده مي­كردند و به همين علت ضريب رفتار جديد  بر­مبناي تنش مجاز به­جاي  بر مبناي تنش­نهايي پديد آمد. مقادير اوليه­اي كه براي پيشنهاد شد، از تقسيم عدد (8) بر  بدست مي­آمد. بنابراين مقادير اوليه  و  تنها بر تجارب و درك مهندسي استوار بود. 

 

دانلود متن كامل پايان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي ضريب رفتار قاب­هاي خمشي فولادي مجهز به ميراگرهاي اصطكاكي دوراني

درحدود چند دهه پيش هيچ روش تحليلي و عددي براي محاسبه ضريب رفتار ساختمان­ها كه بر پايه واقعيت فيزيكي باشد، وجود نداشت. هر چند محققين تا حدي به عوامل موثر كاهش و يا افزايش مقدار اين ضريب در سيستم هاي مختلف سازه­اي آگاهي داشتند و حتي شايد روش­هايي نيز براي تخمين تقريبي آن براي انواع سيستم­هاي ساختماني در اختيار داشتند. سپس تحقيقات گسترده اي براي بدست آوردن مقدار تحليلي دقيق­تر اين ضريب صورت گرفت و مهمترين هدف اين پژوهش­ها ارائه روابطي براي برآورد و تخمين ضريب رفتاري است كه از سهولت و دقت كافي برخوردار باشد.

[i]-Vidic, I., Fajfar, P. Fishinger, M., 1992. A Procedure for Determining Consistent Inelastic Design Spectra. Workshop on Nonlinear Seismic Analysis of RC Structures, Bled, Slovenia.


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۵۷:۱۷  توسط مدير  نظرات (0)

مطالعه ي عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي ، طي سه دهه اخير بيش از پيش بيني مورد توجه متخصصان تعليم وتربيت قرار گرفته است .حساسيت تعليم وتربيت از يك سو ،پيچيدگي جهان امروز از سوي ديگر ، مديران و معلمان آگاه تري را مي طلبد تا زمينه رشد جمعي را فراهم نمايند.امروزه تمركز آموزشي به جاي ارائه برنامه هاي آموزشي يا مديريت رفتار كلاسي ،به پرورش دانش آموزان با انگيزه و راهبردي تغيير كرده است .(بلوم [1] ،1982 ، به نقل از سيف ،1382)، اتكيتسون [2] (1988) پيشرفت تحصيلي را توانايي آموخته شده يا اكتسابي فرد در موضوعات آموزشگاهي مي داند كه به وسيله ي آزمون هاي استاندارد شده ،اندازه گيري مي شود (به نقل از سيف ،1386).سيف )1386( درباره پيشرفت درسي اظهار مي دارد :«پيشرفت تحصيلي ،معلومات يا مهارتهاي اكتسابي عمومي يا خصوصي در موضوع  هاي درسي كه معمولاًبه وسيله آزمايش ها يا نشانه ها يا هر دو كه معلمان براي دانش آموزان وضع مي كنند ، اندازه گيري مي شود، پيشرفت تحصيلي دانش آموزان يكي از شاخص هاي مهم در ارزشيابي آموزشي است و بيانگر ميزان دستيابي با استانداردها و اهداف آموزشي است ))

وربر[3] (1985)و لاين [4] (1967)پيشرفت را اين گونه تعريف كرده اند «واژه پيشرفت تحصيلي به جلوه اي از جايگاه تحصيلي دانش آموز اشاره دارد ،اين جلوه ممكن است بيانگر نمره اي براي يك دوره ي با ميانگين نمرات دوره هاي مختلف باشد (نقل از سيف ،1386) توجه با مسايلي كه باعث پيشرفت تحصيلي دانش آموزان گرديده سبب شده كه محققان تعليم وتربيت متغير هاي كه به صورت مستقيم وغير مستقيم بر پيشرفت تحصيلي تأثير دارند ،مورد پژوهش قرار دهند و راهكارهاي تأثير گذار بر اين امر را در فرصت نظام آموزشي قرار دهند، بنابراين شناخت مؤلفه هاي رواني وفردي دانش آموزان مي تواند به عنوان يك نيروي قدرتمند عمل نمايد و به افزايش كارايي آموزش كمك كند (محسني ،1383).

دانلود پايان نامه ارشد : رابطه خودكارآمدي،اهمال كاري و اضطراب امتحان با پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان

خودكارآمدي به بنيه شخصيتي فرد در رويارويي با مسائل در رسيدن به اهداف و موفقيت او اشاره دارد و بيش تر ازاينكه تحت تأثير هوش وتوان يادگيري دانش آموز باشد، تحت تأثير ويژگي هاي شخصيتي از جمله باور داشتن خود (اعتماد به نفس )،تلاشگر بودن وتسليم شدن (خود تهيجي )، وارسي علل عدم موفقيت به هنگام ناكامي(خود سنجي )،آرايش جديد مقدمات وروش هاي اجتماعي رسيدن به هدف (خود تنظيمي ) و تحت كنترل درآوردن تكانه ها (خودرهبري )قرار دارد اين عوامل در برخي از دانش آموزان حتي بيش از توان يادگيري ، موجب پيشرفت وموفقيت تحصيلي مي شوند (بهرامي ،1386؛ به نقل از پور جعفر دوست ، 1386) .پياژه معتقد است كه طرح واره هاي خود كار آمدي طي درون سازي وبرون سازي بيشماري كه در محيط هاي غني رخ مي دهد،شكل مي گيرند .

خودكارآمدي به واسطه انگيزه ي دورني موجب مي شود كه فرد به طور خود انگيخته در محيط تلاش     مي كند وبه باور هاي كارآمدي خود دست يابد .طبيعت همچون معلم نامرئي فرد رابه جنب وجوش وا ميدارد تا ظرفيت هاي مختلف تحول را در مراحل متنوع و متفاوت آشكار سازد (روسو ،به نقل از شريفي درآمدي، 1380).احساس خود كارآمدي از مهمترين جنبه هاي ارزيابي خود است ،پژوهش هاي متعدد در رابطه با اين متغير ها انجام شده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه احساس خودكارآمدي بهبود و وضعيت سلامتي را پيش بيني مي كند .يكي از برنامه هاي مهم بهداشت رواني اين است كه خود را چنان كه هستيم ،بشناسيم وبپذيريم (مير باقري ،1379) وبالابردن ظرفيت روان شناختي اين امكان را به فرد خواهد دادكه زندگي خود را در سطح مطلوب رواني حفظ كند واين توانايي را به صورت رفتار سازگارانه ،مؤثر و مثبت متبلور سازد.، نقش ظرفيت روان شناختي در ارتقاء بهداشت در سه جنبه جسماني ،رواني واجتماعي بسيار با اهميت است (طارميان ، ماهجويي ،فتحي ،1378).

-BLUM1

2- athinson

3 -Veber

4- Layen


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۵۲:۳۰  توسط مدير  نظرات (0)

منابع باورهاي خودكارآمدي

1- تجارب مسلط

يكي از اثربخش ترين طرق براي خلق احساس كارآمدي بالا، تجارب مسلط قبلي مي باشد. به نظر بندورا موثرترين روش ايجاد احساس قوي كارآمدي از طريق تجارب مسلط است. موفقيت، باورهاي خودكارآمدي را افزايش مي دهد و شكست آن را كاهش مي دهد.

اگر مردم موفقيت هاي آسان را تجربه كنند عادت مي كنند كه منتظر نتايج فوري باشند و به آساني توسط شكست هايشان نا اميد مي شوند.

يك كارآمدي انعطاف پذير، مستلزم تجاربي در غلبه بر موانع از طريق كوشش سر سختانه و پشتكار است. وجود برخي از موانع و دشواري ها در زندگي انسان اين نكته را مي آموزد كه موفقيت معمولاً مستلزم تلاش مداوم است. وقتي افراد متقاعد شدند امكانات لازم براي موفقيت را دارند آنها در برخورد با موانع سرسختي نشان مي دهند و به سرعت از موانع سرخورده نمي شوند. با تحمل دشواري ها آنها مقاوم تر از موانع ظاهر مي شوند (مير سميعي،1385).

به طور خلاصه پژوهش هاي بندورا(1997) در زمينه تجارت مسلط نشان مي دهد كه احساس كارآمدي تحت تأثير عوامل هفت گانه زير قرار مي گيرد:

1- توانمندي هاي موجود

2-   ادراك درجه دشواري تكليف

3- ميزان تلاش

4- ميزان نياز به كمك بيروني

5- شرايطي كه تكليف در آن بايد انجام شود

6- الگوهاي زماني موفقيت و عدم موفقيت

7- چگونگي سازماندهي و بازسازي تجارب

2- تجارب جانشيني

دومين راهكار جهت خلق و نيرومندسازي باورهاي خودكارآمدي تجربه جانشيني مي باشد. كه به واسطه الگوهاي اجتماعي فراهم مي گردد. باورهاي خودكارآمدي تحت تأثير مشاهده رفتار ديگران و پيامدهاي رفتار ديگران قرار دارد. بخصوص افرادي كه به عنوان الگو پذيرفته مي شوند. افراد از اين اطلاعات براي ساختن و شكل دهي تجارب خود درباره رفتارشان و پيامدهاي آن سود مي جويند و اين كاملاً به اين وابسته است كه افراد چقدر خودشان را شبيه فردي بدانند كه آن را مشاهده مي كنند (جكسون[1]،2002).

ديدن افرادي كه رفتاري را به نحو شايسته اي انجام مي دهند مي تواند انتظار كارآمدي فرد را افزايش دهد. الگوبرداري چيزي بيشتر از فراهم آوردن يك استاندارد اجتماعي است. مردم به دنبال  الگوهاي  مطمئني  مي گردند كه شايستگي هايي را دارا باشد كه آنها آرزويش را دارند.

الگوها از طريق رفتار و شيوه هاي بيان افكار، دانش را به مشاهده كنندگان انتقال مي دهند و به آنها مهارت هاي مفيد و راهبردهايي را براي اداره نيازهاي محيطي آموزش مي دهند. اكتساب شيوه هاي بهتر، خودكارآمدي را بالا مي برد. ديدن افرادي كه كاري را به نحو شايسته اي انجام مي دهند مشابه اگر را متقاعد مي سازد كه «اگر آنها مي توانند پس من هم مي توانم». البته تجربه جانشيني از طريق ديگر نيز عمل مي كند. مشاهده كسي كه در انجام دادن كاري ناتوان است مي تواند انتظار كارآمدي فرد را كم كند. يعني«اگر آنها نمي توانند آن را انجام دهند پس چه چيزي باعث مي شود كه من فكر كنم مي توانم آن را انجام دهم»(جكسون،2002).

3- قانع سازي كلامي

سومين طريق براي نيرومندسازي باورهاي افراد قانع سازي كلامي است. بدين معني كه آنها توانايي دستيابي به موفقيت را دارند. باورهاي كارآمدي افراد تحت تأثير گفته هاي افراد ديگر در خصوص توانايي و قابليت هاي آنها قرار دارد. قانع سازي كلامي زماني با نفوذتر و اثر بخش تر خواهد بود كه به وسيله افراد متخصص و متعهد و جذاب صورت گيرد.

دلگرمي ها براي ترغيب افراد در تمركز كردن بر نقاط قوت خود و شايستگي هايشان و ناديده گرفتن نارسايي ها و عملكردهاي ناموفق گذشته شان به كار مي روند. اگر قانع سازي كلامي نتيجه بخش باشد. احتمالاً فرد عملكرد موثري از خود نشان مي دهد و براي موفق شدن تلاش مي نمايد(جكسون،2002).

4- حالت هاي فيزيولوژيكي و هيجاني

افراد ياد گرفته اند كه عملكرد ضعيف يا ادراك شكست را با برپايي فيزيولوژيكي آزار دهند و موقعيت را با حالت هاي احساس لذت بخش تداعي كنند. بنابراين وقتي افراد از برپايي فيزيولوژيكي ناخوشايند در مقايسه با برپايي فيزيولوژيكي خوشايند آگاه مي شوند، صلاحيت خودشان را زير سوال مي برند. البته بايد توجه داشت نشانگرهاي فيزيولوژيكي با برپايي خودكارآمدي متفاوت است. وقتي برپايي فيزيولوژيكي و هيجاني بالا باشد، سطح خودكارآمدي او پايين خواهد بود(بندورا،1997).

مردم واكنش هاي استرسي و تنش هايشان را به عنوان علامت آسيب پذيري نشان در برابر  عملكرد ضعيف تفسير مي كنند. در فعاليت هاي قدرتي مردم شكست و درد را به عنوان نشانه هاي ضعيف جسماني        مي پندارند. خستگي، از نفس افتادن و درد، نشانه هاي عدم كارآيي بدني است. به علاوه عدم انگيختگي دستگاه عصبي خود مختار احساس كارآمدي فرد را زياد مي كند و انگيختگي زياد، نشانه عدم كارآمدي است و سطح برانگيختگي بر خودكارآمدي موثر است و بسته به اين است كه اين برانگيختگي چگونه تفسير مي شود اگر موقع رو به رو شدن با تكليف، مضطرب و نگران باشيد خودكارآمدي پايين مي آيد. اگر هيجان زده باشيد خودكارآمدي بالا مي رود(بندورا،1997).

با بكار بردن اين چهار منبع اطلاعاتي، بندورا دريافته است كه امكان دارد سطح خودكارآمدي يك فرد را به راههاي ويژه اي بالا ببريم:

1) قراردادن او در معرض تجربه هاي موفق از طريق ترتيب دادن هدف هاي قابل دسترس و همچنين افزايش امكان حصول عملكرد او.

2) قرار دادن شخص در معرض الگوهاي مناسبي كه در عمل موفق هستند. افزودن تجربه هاي جانشيني موفق او.

3) فراهم كردن متقاعدسازي و تشويق هاي كلامي از قبيل گفتن به او كه توانايي عملكرد موفق را دارد.

4) تقويت برانگيختگي فيزيولوژيايي از طريق مثلاً رژيم غذايي يا برنامه هاي ورزشي و در واقع افزايش دادن نيرومندي و انرژي حياتي.

دانلود پايان نامه ارشد : رابطه خودكارآمدي،اهمال كاري و اضطراب امتحان با پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان

 

5- تجارب تصويرسازي ذهني

افراد با تصويرسازي ذهني يك موقعيت فرضي و رفتارهاي اثربخش يا غير اثربخش خودشان يا ديگران در آن موقعيت مي توانند باورهاي خودكارآمدي شان را تحت تأثير قرار دهند(مادوكس،2000).

[1] -Jackson


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۵۰:۰۷  توسط مدير  نظرات (0)

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشكده فني و مهندسي

 

پايان‌نامه براي دريافت كارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري

گرايش: معماري

 

عنوان:

خانه كودك با رويكرد بازي و خلاقيت

 

 

فهرست مطالب

 صفحه

عنوان

چكيده ....................................................................................................................................................................1

فصل اول: كليات تحقيق .............................................................................................................................2

1-1مقدمه ..............................................................................................................................................................2

1-2بيان مسئله .......................................................................................................................................................3

1-3 اهميت موضوع ...........................................................................................................................................5

1-4 سوالات تحقيق ...............................................................................................................................................6

1-5 اهداف تحقيق و طراحي .............................................................................................................................6

1-6 ابزار و روش تحقيق ...................................................................................................................................7

فصل دوم: مرور منابع و تحقيقات...............................................................................................................8

2-1 كودك ............................................................................................................................................................8

2-2 روانشناسي رشد و ديدگاههاي مختلف در روانشناسي رشد ........................................................................10

2-2-1 نظريه رشد و شناخت ..............................................................................................................................12

2-3 روانشناسي تربيتي .........................................................................................................................................14

2-4 كودك و آموزش........................................................................................................................................16

2-4-1 سابقه و ضرورت آموزش كودكان در خارج از ايران ...............................................................................16

2-4-1-1 مهدكودك مجازي در استراليا .........................................................................................................17

2-4-1-2 مهدكودك‌ الكترونيكي از ژاپن تا آمريكا ........................................................................................18

2-4-2 سابقه و ضرورت آموزش كودكان در ايران .............................................................................................18

2-4-3 نگاهي به آموزش و پرورش كودكان در جهان امروز ..............................................................................19

2-4-4 انتخاب شيوه مناسب آموزشي .................................................................................................................22

2-5 خلاقيت .......................................................................................................................................................22

2-5-1 مفهوم خلاقيت .....................................................................................................................................22

2-5-2 عوامل موثر بر خلاقيت ........................................................................................................................23

2-5-3 اهميت خلاقيت از منظر آموزشي .........................................................................................................23

2-5-4 راهبردهايي در جهت پرورش خلاقيت كودكان ...................................................................................24

2-5-4-1محورهاي آموزش خلاقيت در جريان تدريس...................................................................................24

2-6 كودك و بازي ..........................................................................................................................................25

2-6-1 بازي و شخصيت ..................................................................................................................................27

2-6-2 بازي و رشد اجتماعي ...........................................................................................................................28

2-6-3 نقش بازي در رشد و زندگي كودك .....................................................................................................28

2-7 كودك و هنر ............................................................................................................................................29

2-7-1 تئاتر و هنرهاي نمايشي .......................................................................................................................29

2-7-2 موسيقي و كودك ................................................................................................................................30

2-7-3 آواز ......................................................................................................................................................31

2-7-4 قصه و قصه گويي ...............................................................................................................................32

2-7-5 شعر ...................................................................................................................................................32

2-7-6 نقاشي .................................................................................................................................................33

2-7-6-1 نقاشي و فرا فكني .........................................................................................................................33

2-8 كودك و معماري ......................................................................................................................................34

2-9 محيط، بازي، خلاقيت ............................................................................................................................34

2-10 روند رشد و بازي كودك ......................................................................................................................35

2-11 ادراك كودك ........................................................................................................................................36

2-11-1 حواس پنجگانه .............................................................................................................................37

2-11-2 هوش ........................................................................................................................................38

2-11-3 حافظه .....................................................................................................................................39

2-12 دريافت حسي و ادراكي كودك از فضا ................................................................................................39

2-13 تاثير شرايط محيطي و كالبدي بر كودكان ..............................................................................................40

2-13-1رنگ ..................................................................................................................................................40

2-13-2 نور .................................................................................................................................................42

2-13-3 صوت ............................................................................................................................................42

2-13-4 تهويه ..............................................................................................................................................43

2-14 فضاي معماري كودكان ............................................................................................................................43

2-15 خصوصيات فضاهاي مورد نظر جهت طراحي ......................................................................................44

2-16 تعامل با محيط .......................................................................................................................................45

2-16-1 استفاده از عوامل طبيعي زمين ..........................................................................................................45

2-16-2 فضاي سبز ......................................................................................................................................46

2-16-3 آب ..........................................................................................................................................47

2-17 طراحي فضاي باز و زمين بازي ...............................................................................................................48

2-17-1 ساختارهاي بازيها ...............................................................................................................................48

2-17-1-1 پر جنب و جوش. بازي هاي فيزيكي ...........................................................................................49

2-17-1-2 فكر كردن. بازي هاي خلاقانه ........................................................................................................50

2-17-1-3 داشتن همراه. بازيهاي اجتماعي ......................................................................................................50

2-17-1-4 بازي در سكوت و آرامش ..............................................................................................................51

2-17-1-5 تجربه كردن. يادگيري از طريق بازي هاي حسي ...........................................................................51

2-17-2 بازي با شن وگل ................................................................................................................................53

2-17-3 اسباب بازيها ......................................................................................................................................54

2-18 طراحي فضا براي كودكان ......................................................................................................................56

فصل سوم: نمونه هاي معماري براي كودكان ...............................................................................................57

3-1 نمونه هاي خارجي ...................................................................................................................................57

3-1-1مهد كودك بارباپاپا ................................................................................................................................57

3-1-2 مهد كودك ترنتن.................................................................................................................................61

3-1-3مهد كودك 8 كلاسه...........................................................................................................................67

3-1-4 مهد كودك سبرا ................................................................................................................................71

3-1-5 مهد كودك كرلينگ ..............................................................................................................................74

3-2نمونه هاي داخلي .......................................................................................................................................77

3-2-1مهد كودك راهيان رشد ..................................................................................................................77

3-2-2 مهد كودك قصه من .....................................................................................................................81

3-3 نتيجه گيري .................................................................................................................................................87

فصل چهارم: مطالعات بستر طرح ....................................................................................................................89

4-1 شناخت منطقه مطالعاتي ................................................................................................................................89

4-1-1 تاريخچه شهر تهران ..................................................................................................................................89

4-1-2 جغرافياي مكاني ........................................................................................................................................90

4-1-3 جغرافياي سياسي .......................................................................................................................................91

4-1-4 جغرافياي طبيعي ........................................................................................................................................92

4-1-4-1 موقعيت و وسعت ..................................................................................................................................92

4-1-4-2 ناهمواري ها ..........................................................................................................................................92

4-1-4-3 آب و هوا ..............................................................................................................................................93

4-1-4-4 منابع آب ...............................................................................................................................................96

4-1-4-5 زلزله خيزي ..........................................................................................................................................96

4-1-5 راهبردهاي طراحي ....................................................................................................................................97

4-1-5-1 فرم مناسب بنا در ارتباط با اقليم .........................................................................................................97

4-1-5-2 مصالح ساختماني در رابطه با اقليم ......................................................................................................97

4-2 بررسي سايت ..................................................................................................................................................98

4-2-1 تاريخچه اراضي عباس آباد .......................................................................................................................98

4-2-2 بررسي موقعيت فرهنگي سايت- تم پارك ها ........................................................................................103

4-2-2-1 بوستان آب و آتش ............................................................................................................................103

4-2-2-2 بوستان نوروز ....................................................................................................................................104

4-2-2-3 شهر دوستدار كودك ..........................................................................................................................109

4-2-2-4 نقش فضاي سبز در شهرهاي دوستدار كودك.....................................................................................110

4-2-2-5 پهنه دوستدار كودك در اراضي عباس آباد ..........................................................................................111

4-2-2-6 موقيت سايت در اراضي عباس آباد.....................................................................................................112

4-2-2-7 مسيرهاي دسترسي به سايت...............................................................................................................113

4-2-2-8 تراكم مسكوني در اطراف سايت.......................................................................................................114

4-2-3 دلايل انتخاب سايت .................................................................................................................................114

4-3 ضوابط و استانداردها ...............................................................................................................................115

4-3-1 طراحي ساختمان آموزشي .........................................................................................................115

4-3-2 استانداردهاي كلي ........................................................................................................................116

4-3-3 ايمني در محوطه ...................................................................................................................................117

4-3-4 نرده هاي ايمن ...................................................................................................................................117

4-3-5 ايمني در مسير هاي حركت.................................................................................................................119

4-3-6 ايمني در راهرو ها...............................................................................................................................119

4-3-7 ايمني در مسير پله ها ...........................................................................................................................120

4-3-8 شرايط ايمني پوشش كف ....................................................................................................................121

4-3-9شرايط ايمني درها ...............................................................................................................................122

4-3-10شرايط ايمني پنجره ها .......................................................................................................................123

4-3-11شرايط ايمني در فضاي بهداشتي ........................................................................................................123

4-3-12شرايط ايمني تجهيزات ......................................................................................................................124

فصل پنجم: معرفي طرح ..............................................................................................................................125

5-1 مباني طرح .....................................................................................................................................................125

5-2 نشاط در فضاي معماري ..............................................................................................................................126

5-2-1 راحتي .......................................................................................................................................................126

5-2-2 اكتشاف در فضا .......................................................................................................................................126

5-2-3 تنوع و پيچيدگي ........................................................................................................................................126

5-2-4 خوانايي .....................................................................................................................................................127

5-2-5 پذيرا بودن فضا ........................................................................................................................................127

5-2-6 رشد اجتماعي ...........................................................................................................................................128

5-2-7 ارتباط و قلمرو گزيني .............................................................................................................................128

5-2-8 خلوت ......................................................................................................................................................128

5-3 روند طراحي .................................................................................................................................................130

5-3-1 فضاي باز .................................................................................................................................................130

5-3-2 فضاهاي بسته ...........................................................................................................................................131

5-3-2-1 آموزشي ...............................................................................................................................................131

5-3-2-2 خدماتي ...............................................................................................................................................133

5-3-2-3 اداري ...................................................................................................................................................134

5-3-3 فضاهاي نيمه باز ......................................................................................................................................134

5-4برنامه فيزيكي ..........................................................................................................................................135

5-5 تاسيسات .......................................................................................................................................................137

5-6 سازه ..............................................................................................................................................................137

5-6-1 سيستم اسكلت بتني .................................................................................................................................138

5-6-2 ايمني كلي شيشه ها .................................................................................................................................138

5-6-2-1 نياز هاي ايمني ....................................................................................................................................139

5-7 نقشه ها ..........................................................................................................................................................140

فهرست منابع ......................................................................................................................................................150

 

 

 

 

فهرست جداول

 صفحه

عنوان

جدول2-1. نظريات مختلف در روانشناسي رشد ..................................................................................................11

جدول 2-2. مراحل رشد شناختي از ديدگاه پياژه .................................................................................................13

جدول2-3. ويژگيهاي جسماني، رواني، عاطفي و اجتماعي كودكان در 7 سال اول زندگي................ ..................14

جدول2-4. بررسي نظام هاي آموزشي در كشورهاي مختلف ..............................................................................20

جدول 4-1. ميانگين آمار درجه حرارت ايستگاه مهرآباد ......................................................................................94

جدول 4-2. ميانگين بلند مدت رطوبت نسبي ماهانه در ايستگاه مهرآباد ..............................................................94

جدول 4-3. برخي از شاخصه هاي مورد توجه در طراحي شهرهاي دوستدار كودك ........................................110

جدول 4-4. قد كودكان 0 تا 6 سال ....................................................................................................................116

جدول4-5. ضريب ابعاد بدن كودك در وضعيت ايستاده و نشسته ، نسبت به قدم ايستاده او..............................116

جدول 4-6. ابعاد و اندازه مبلمان كودكان ...........................................................................................................117

جدول5-1. حالات و كيفيت هاي ضروري رشد و نشاط و ارائه معادل هاي كيفيت فضايي ..............................128

جدول5-2. برنامه فيزيكي ...................................................................................................................................135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

 صفحه

عنوان

 

نقسه5-1: سايت پلان ..........................................................................................................................................140

نقشه5-2: پلان همكف و معرفي فضاها ..............................................................................................................141

نقشه5-3: پلان مبلمان .........................................................................................................................................142

نقشه5-4: پلان زيرزمين، پاركينگ ........................................................................................................................143

نقشه5-5: پلان طبقه اول .......................................................................................................................................143

نقشه5-6: پلان ستون گذاري ..............................................................................................................................144

نقشه5-7: پلان بام ..............................................................................................................................................145

نقشه5-8: نماها و مقاطع .....................................................................................................................................146

نقشه5-9: برش پرسپكتيو ...................................................................................................................................147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاوير

 صفحه

عنوان

تصوير 2-1: روند رشد فيزيكي كودكان ...............................................................................................................36

تصوير2-2: انجام فعاليتهاي مرتبط با حواس ........................................................................................................37

تصوير2-3: استفاده از عوامل طبيعي زمين جهت بازي .........................................................................................45

تصوير2-4: عوامل طبيعي در محيط ......................................................................................................................46

تصوير2-5: استفاده از پوشش گياهي جهت كنترل عوامل بصري .........................................................................46

تصوير2-6: استفاده از پوشش گياهي جهت كنترل  اقليمي ...................................................................................46

تصوير2-7: استفاده از درخت به همراه كاربردها ..................................................................................................47

تصوير2-8: استفاده از آب در زمين بازي ..............................................................................................................47

تصوير2-9: فضاي بازي تركيبي از انواع بازي هاي هيجاني .................................................................................49

تصوير2-10: فضاي بازي ماجراجويي و مخفي ....................................................................................................49

تصوير2-11: انواع فعاليتها در فضاي بازي ............................................................................................................50

تصوير2-12: ايجاد فضاي متنوع با مصالح متنوع ..................................................................................................50

تصوير2-13: بازيهايي كه جهت به كار بردن حس شنوايي استفاده مي شوند. ......................................................51

تصوير2-14: استفاده از ابزارهاي بصري آموزشي جهت بازي ..............................................................................52

تصوير2-15: استفاده از بافت هاي متنوع در محيط ..............................................................................................52

تصوير2-16: بكاربردن گياهان معطر جهت جدا سازي فضاها و تحريك حس بويايي ........................................53

تصوير2-17: استفاده از شن و ماسه جهت بازي ..................................................................................................53

تصوير2-18: انواع سرسره و ابعاد آن ...................................................................................................................54

تصوير2-19: انواع تاب و ظوابط آن .....................................................................................................................54

تصوير2-20: استفاده از بالا رونده ها جهت تقويت توانايي هاي حركتي .............................................................55

تصوير2-21: استفاده از احجام بي شكل جهت تقويت تخيل ...............................................................................55

تصوبر 3-1: فضاي داخلي آموزش و بازي مهدكودك بارباپاپا ..............................................................................57

تصوير 3-2: رنگ و نور در فضاي داخلي .............................................................................................................58

تصوير 3-3: طراحي اقليمي بنا ..............................................................................................................................59

تصوير 3-4: شيشه هاي رنگي بكار رفته در بنا .....................................................................................................59

تصوير3-5: طراحي سقف و نورگيري بنا .............................................................................................................60

تصوير3-6: پلان بنا ...............................................................................................................................................60

تصوير3-7: نماي بيروني مهدكودك ترنتن ............................................................................................................61

تصوير3-8: موقعيت قرارگيري بنا .........................................................................................................................62

تصوير3-9: ادغام فضاي داخلي و خارجي به وسيله فضاي بينابين .......................................................................63

تصوير3-10: پنجره سقفي بكاررفته در فضاي بينابين خانه ها ..............................................................................63

تصوير3-11: فضاي بازي كودكان در مهد ترنتن ...................................................................................................64

تصوير3-12:فضاهاي داخلي مهدكودك ................................................................................................................65

تصوير3-13: نماها و مقاطع ..................................................................................................................................65

تصوير3-14: پلان ها مهدكودك ترنتن ..................................................................................................................66

تصوير3-15: نماي خارجي مهدكودك 8 كلاسه ...................................................................................................67

تصوير3-16: نماي بيروني و فضاي بازي بچه ها .................................................................................................68

تصوير3-17: سالن غذاخوري -  فضاي داخلي ....................................................................................................68

تصوير3-18:پلان و موقعيت قرارگيري مهدكودك 8 كلاسه .................................................................................69

تصوير3-19: بكارگيري رنگ در فضاي داخلي –  فضاي بازي بچه ها و بخشي از نماي مهدكودك ...................70

تصوير3-20: چند نما و مقطع مهدكودك مهدكودك 8 كلاسه ..............................................................................70

تصوير3-21: ايده هاي طراحي مهدكودك سبرا ....................................................................................................71

تصوير3-22: سايت پلان مهدكودك .....................................................................................................................72

تصوير3-23: نماي خارجي ...................................................................................................................................72

تصوير3-24: پلان مهدكودك ................................................................................................................................73

تصوير3-25: نماي بيروني از مهدكودك كرلينگ ..................................................................................................74

تصوير3-26: استفاده از شيشه و مصالح شفاف و ايجاد شكستگي در نما با هدف افزايش ديد بصري به محيط طبيعي...... 74

تصوير3-27: بهره گيري از حداكثر نور براي اتاق گروهي ....................................................................................75

تصوير3-28: سازماندهي خطي فضاي مهدكودك .................................................................................................76

تصوير3-29: پلان طبقه همكف و اول مهدكودك كرلينگ ....................................................................................76

تصوير3-30: ورودي بنا ........................................................................................................................................77

تصوير3-31: نماي بيروني مهدكودك ...................................................................................................................77

تصوير3-32: پلان مهد كودك ...............................................................................................................................78

تصوير3-33:فضاي داخلي كلاس ها .....................................................................................................................79

تصوير3-34: اتاق بازي .........................................................................................................................................79

تصوير3-35: استفاده از رنگ و اشكال در نما .......................................................................................................81

تصوير3-36: استفاده از اشكال رنگارنگ درخت مانند بر جداره ديوار كه فضا را متنوع ساخته است ..................81

تصوير3-37: فضاي بازي كودكان .........................................................................................................................82

تصوير3-38: رنگ هاي متنوع و نور مصنوعي در لابي مهدكودك ........................................................................82

تصوير3-39:رنگبندي و مبلمان كلاس ها .............................................................................................................83 تصوير3-40: فضاي باز مهدكودك ........................................................................................................................84

تصوير3-41: خلاقيت كودكان از طريق فضا سازي با چوب،گل و صدف رشد مي يابد ......................................85

تصوير3-42: وسايل بازي بر ديوارهاي مهدكودك ...............................................................................................86

تصوير4-1: طرج جامع اراضي عباس اباد ...........................................................................................................100

تصوير4-2: طرح تفضيلي اراضي عباس اباد .......................................................................................................101

تصوير4-3 بوستان آب و آتش ...........................................................................................................................103

تصوير4-4 پل ورودي بوستان نوروز ..................................................................................................................104

تصوير4-5 موقعيت بوستان نوروز ......................................................................................................................105

تصوير4-6: درياجه بوستان نوروز ......................................................................................................................105

تصوير4-8: آسمان نما گلستان منظومه شمسي ...................................................................................................106

تصوير4-9: باغ گل عباس آباد ............................................................................................................................107

تصوير4-10:اسكيت پارك ..................................................................................................................................107

تصوير4-11: مسير پياده،دوچرخه پهنه غربي اراضي عباس اباد ..........................................................................108

تصوير 4-12: پهنه ي دوستدار كودك در ضلع غربي اراضي عباس آباد ............................................................112

تصوير4-13: مسيرهاي دسترسي به سايت .........................................................................................................113

تصوير4-14: تراكم بافت مسكوني در ضلع غربي سايت ...................................................................................114

تصوير 4-15: استفاده از نرده در تمام راه پله ها .................................................................................................118

تصوير 4-16: استفاده از نرده ها با حجم مناسب ................................................................................................118

تصوير 4-17: استفاده از نرده در دو طرف پله ها ...............................................................................................119

تصوير 4-18: پله ها بايد ابعاد مساوي داشته و پيوسته باشند .............................................................................121

تصوير4-19: استفاده از كفسازي مناسب و غير لغزنده .......................................................................................121

تصوير4-20: ضخامت مناسب براي كفسازي جهت جلوگيري از آسيب ديدگي در هنگام افتادن ......................121

تصوير4-21: استفاده از پوشش مناسب بر روي اجسام آسيب زننده مانند پيچ ها ..............................................124

تصوير5-1: نماي كلي خانه كودك .....................................................................................................................148

تصوير5-2: فضاي بازي خانه كودك ..................................................................................................................148

تصوير5-3: سالن چند منظوره ...........................................................................................................................149

تصوير5-4: مسير ورودي ..........................................................................................................................149

 

چكيده

كودك در دنياي امروز جايگاه بسيار ويژه اي دارد تا جايي كه مي توان آينده ملتها و جايگاه جهاني آنان را براساس خصوصيات كودكانشان پيش بيني نمود. در كشورهاي پيشرفته روشهاي آموزشي را در جهت شكوفايي استعدادهاي بالفطره كودكان تعيين مي نمايند.كودكان جهت رشد نياز به شناخت توانايي ها و نيازهاي روحي و جسمي، و پتانسيل هاي درونيشان را دارند. بدين منظور به فضايي نياز دارند  كه بتوانند آزادانه در آن بدوند، بازي كنند و خود با توجه به فطرت خويش به جستجو و تجربه بپردازند. اما در شهرهاي كنوني كمتر فضاي امن و مناسبي براي فعاليتهاي كودكان يافت مي شود. كودك امروز به دليل عدم ايمني و امنيت محيط شهري در اتاق كوچك خود در انبوهي از آپارتمان ها محبوس شده است، و ديگر از آن جنب و جوش و هياهو جهت شناخت و كسب تجربه در محيط خارج از خانه خبري نيست. درحالي كه او فضايي       مي خواهد كه بتواند خلا حضور طبيعت را در زندگي اش پر كند، مكاني كه زمينه مناسب براي پرورش و رشد استعدادهايش را ايجاد كند."مهد كودك ها" فضاهايي مختص كودكان مي باشند، در گذشته صرفا جهت نگهداري كودكان بوده اند،اما اين فضاها در دنياي امروزه داراي وظايفي جديد مي باشند. مهدكودك ها براي ساليان متمادي است كه ساختمان هايي بي رنگ، يكنواخت و صرفا عملكرد گرا بودند و بايد اين نكته را متذكر شد كه صرفا استفاده از رنگهاي شاد درخانه هاي تغيير كاربري يافته به مهد كودك نمي تواند فضايي مناسب براي كودكان باشد. بلكه در طراحي فضاي معمارانه، آن فضا بايد متناسب با سن، سليقه و شرايط جسمي و روحي استفاده كنندگانش باشد. در اين پژوهش تلاش بر اين بوده است تا فضايي صرفا براي كودكان به نام "خانه كودك" و با تاكيد بر بهره گيري از قابليت هاي محيطي و آموزشي موثر بر ذهن و رفتار كودكان و رويكردي جهت ارتقاء و شكوفايي خلاقيت و حس بازي انگيزي در آنان با تدابير معمارانه است. طراحي خانه كودك براي گروه سني 3 تا 10 سال در نظر گرفته شده است و سعي بر تلفيق معماري و طبيعت در ايجاد فضاهاي انعطاف پذير و متنوع مي باشد. فضاهاي طراحي شده در خانه كودك بر اساس مطالعات و نيازهاي كودكان و عوامل موثر بر رشد خلاقيت در كودكان مي باشد. پس از تعيين نمودن اهداف اين تحقيق و طراحي، روشهايي مورد استفاده قرار گرفته شامل مرور منابع و مطالعه منابع كتابخانه اي، مشاهده، مصاحبه و بررسي نمونه هاي موجود و مرتبط با موضوع و بهره گيري از يافته ها در طراحي معماري استفاده شد.

 

كليد واژگان: كودك، بازي، خلاقيت، معماري

 

                                                                                                            فصل اول

 كليات تحقيق

 

اين فصل شامل مقدمه، بيان مسئله، اهميت موضوع، سوالات تحقيق،اهداف پژوهش و طراحي، ابزار و روش تحقيق است.

 

1-1مقدمه

دنياي امروز به دليل گسترش رويدادهاي علمي و تكنولوژيكي و نفوذ عميق آنها در همه سطوح زندگي، عصر ارتباط و اطلاع رساني ناميده مي شود. به گونه اي كه گسترش اين امر، در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، به مقدار قابل ملاحظه اي مشاهده مي شود. آموزش و پرورش به عنوان يكي از پايه اي ترين مفاهيم در تشكيل و توسعه ساختار يك جامعه به شدت تحت تاثير اين گسترش قرار گرفته است.

شكوفايي خلاقيت و نوآوري از مباحث مهم و با اهميت دنياي امروز است كه مي توان پيشرفت و توسعه كشورها را به اين عامل وابسته دانست. در دنياي امروز رقابت، خلاقيت و نو آوري مي‌تواند عامل برد باشد، بنابراين بايد كوشش كرد كه در جهت پرورش و شكوفاكردنخلاقيت ذهني كودكان و نوجوانان كشورمان گام برداريم و به عواملي كه در اين راستا موثر هستند توجه كنيم و مباني آموزش و پرورش خلاقيت را در سطح جامعه ترويج دهيم. از آنجا كه تقويت خلاقيت در دوران كودكي در تمام مدت عمر شخص موثر است بايد آنرا بسيار مهم دانست. گارد نر معتقد است كه تصور و تخيلي كه در اوايل دوران كودكي شكل مي‌گيرد، مبناي خلاقيت در دوران بلوغ است. آموزش و پرورش صحيح كودك به معناى فراهم آوردن مقدمات لازم براى به فعليت رساندن قواى او است و بايد به رشد احساسي ، فيزيكي و عقلاني او كمك كرده تا با مشكلات و درگيري هاي زندگي  به راحتي برخورد كند و براي آن ها راه حل پيدا كند.

بسياري از پژوهش هاي حوزه كودك به وجه اكتسابي رشد و يادگيري مي پردازد. فلسفه هاي متنوع آموزشي نظير تجربه گرايي، طبيعت گرايي، رفتار گرايي و ...نتيجه همين پژوهش ها است. ديدگاه هاي نوين از جمله آموزش خلاق، يادگيري بازي محور و يادگيري فرآيندي را مبتني بر خلاقيت و ابتكار كودك مي داند كه تحت تاثير محيط فيزيكي و اجتماعي شكل مي گيرد. در پي طراحي اين شيوه هاي يادگيري، خلق فضاهايي براي ميزباني آن ها ضروري به نظر مي رسد. بحث فضاهاي عمومي دوستدار كودك و پيش از آن جنبش ساخت زمينهاي باز از يك طرف، توسعه مدارس باز، مدارس چند هسته اي، مدارس اجتماعي از طرف ديگر و خلق موزها، فرهنگسراها و پارك هاي اختصاصي كودكان همه پاسخي به اين ضرورت است.

پژوهش ها نشان مي دهند در دوران كودكي قابليت ها و خلاقيت كودكان پايه گذاري مي شود و بهترين زمان پيشرفت براي خلاقيت و تخيل در فاصله سني 2 تا 10 سال روي مي دهد و كودكان طي اين سالها از محيط تاثير بيشتري مي گيرد و در مورد محيط خود به طور طبيعي كنجكاو هستند (عظمتي، 1387).

 

1-2بيان مسئله

انسان از بدو تكامل، شروع به بنيان نهادن تمدن نمود و در طول اين روند تكامل متناسب با هر نيازي براي آن ابزاري طراحي كرده و ساخته است. يكي از اين نيازها ساختمان بوده كه در روند تكامل بشر و ايجاد دانش در اين زمينه، معمار طراحي آنرا متناسب با نيازهاي استفاده كنندگان در طراحي اش تامين مي نموده. در طراحي معماري، سلايق، علايق، عملكرد و كاربري ساختمان متناسب با شرايط محيطي در نظر گرفته مي شود. در سالهاي دورتر خانه بستري اجتماعي و عاطفي براي رشد و تعالي كودك فراهم مي ساخت و دوره بلند مدتي از كودكي را در بر مي گرفت. اما امروزه خانه هاي ما نمي توانند مامن هميشگي كودكان باشند چرا كه آن ها قابليت لازم براي برآوردن نيازهاي يك كودك را ندارند.

يكي از اين بناها ي ضروري در عصر حاضر مهد كودك يا كودكستان[1] است كه از دو واژه مهد به معني گهواره و بستر و واژه كودك كه يك رده سني از رده هاي سني انسان مي باشد، تشكيل شده است. گرچه در گذشته مهدكودك ها صرفا جهت نگهداري كودكان بوده اند، اما امروزه اين مكانهاي معماري هدفمند شده و تبديل به آموزشگاهي براي آموزش، پرورش و نگهداري كودكان خردسال در بازه ايي زماني از روز است، كه نقش به سزايي در تربيت كودكان دارند و براي گذار آنها از محيط خانه به مدرسه برنامه ريزي شده اند. معمولا كودك از سه سالگي آمادگي ورود به مهدكودك را پيدا مي كند. وي در آنجا با محيطي جديد آشنا شده كه به او توانايي ها و دانش هاي بيشتري مي آموزد تا براي ورود به مدرسه و همينطور گسترش روابط اجتماعي با ديگران آماده شود. زندگي اجتماعي در يك مهدكودك از جمله مهمترين دوره هاي زندگي خردسالان است. در اين دوره كودكان مي توانند معناي زندگي گروهي را حس كنند. فضايي كه كودكان همديگر را ملاقات مي كنند و تجربه هاي فعاليت اجتماعي و دسته جمعي آن ها شكل مي گيرد و حس رقابت و رفاقت در آن ها پايه گذاري مي شود و نخستين گام هاي استقلال در وجود آن ها نهادينه مي شود. آنها در حساس ترين و مهم ترين سالهاي زندگيشان يعني زماني كه پايه هاي رشد شخصيتي، فيزيكي، ذهني، عاطفي، جسمي و اجتماعي آن ها شكل مي گيرد تا زماني كه وارد شهر مي شوند، نياز دارند زندگي اجتماعي را در مقياس خود تجربه كنند و تامين چنين نيازي مستلزم فراهم بودن فضايي كودكانه و صميمانه است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه عوامل مهمي كه در تعيين كيفيت محلهاي نگهداري كودكان موثر است به جنبه‌هاي مختلف آن باز مي‌گردد كه يكي از اين عوامل و شايد مهمترين آنها معماري و فضاهاي فعاليت مناسب براي كودكان باشد. بازي، مشاركت گروهي و تعاملات اجتماعي كودك، نه فقط در قالب برنامه هاي آموزشي، بلكه به وسيله طراحي اجزا  و عناصر معماري در سامانه هاي كالبدي و عملكردي متناسب با ويژگيها و نيازهاي كودكان امكان پذير است. اساس طراحي معماري و برنامه ريزي فضايي منطبق با شرايط كودكان به طور قطع بستگي به ميزان شناخت ويژگيهاي جسمي و رواني كودكان در مراحل مختلف رشد آنان دارد و بايد داراي شرايط مناسب و مطلوب براي رشد حواس كودك در درك عوامل محيطي و همسو با شناسايي پديده هاي قابل درك توسط حواس انساني او باشد. اكنون مي دانيم انگيزه هاي حسي كه كودك از محيط پيرامونش دريافت مي كند براي پيشرفت او اهميت حياتي دارند، روانشناسان به تاثير فضاي معماري بر رفتار كودكان پي برده اند و اين به عهده معماراني آشنا به علوم رفتاري كودك است كه در فرايند طراحي، اين ديدگاه ها را با نيازهاي فضايي كودك تلفيق كنند. اين توجه بايد معطوف به زندگي كودكان و جهان كوچك آن ها، به خصوص رابطه نزديكشان با طبيعت و فضاي سبز باشد. در نتيجه توجه ويژه به مساله طراحي فضاهاي آموزشي و تفريحي كودكان سبب برانگيختن حس كنجكاوي، خلاقيت، رشد هوش و زبان و تكامل اجتماعي آنان مي شود و در نهايت به كودكان مي آموزد كه چگونه با ديگران همكاري كنند، مسئوليت هايي را به عهده گيرند و در يك اجتماع يا فرهنگ زندگي كنند.

متاسفانه با گذشت سالها از تاسيس فضاهاي آموزشي، همچنان جامعه ما شاهد تحولات چشمگيري در معماري بناهاي آموزشي نبوده است و در حال حاضر اكثر دبستان ها و مهد كودك ها در فضا هاي فاقد طراحي مناسب و يا در فضا هايي با كاربري غير آموزشي (مثل خانه) تاسيسمي گردند. براساس مطالب بيان شده مي توان مسئله را اينگونه بيان نمود كهساخت و سازهاي معماري فضاي زندگي كودكان جامعه امروز ايران بسيار كمرنگ مي باشد و نيازمند توجه بيشتر است. در اصل محلهاي نگهداري كودكان فضاهاي كوچك، شلوغ، بي‌ر
برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب

+ نوشته شده در  ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۴۷:۴۴  توسط مدير  نظرات (0)

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ]